Level 13 Level 15
Level 14

Day 14


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aware
мэдэж байх, мэдээлэл авсан
misfortune
азгүй явдал
avoid
зайлсхийх
wretched
азгүй, өрөвдөлтэй
keg
жижиг торх
nourish
тэжээх, хооллох
harsh
хатуу ширүүн
quantity
тоо хэмжээ
opt
сонголт хийх, сонгох
tragedy
гамшиг, гай зовлон
pedestrian
явган зорчигч
glance
хальт харах, гүйлгэж харах
budget
төсөв
nimble
хурдан шаламгай
manipulate
удирдах, залуурдах, чиглүүлэх