Level 3 Level 5
Level 4

Kitabı İnkar Etmek


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kitabı kendi elleriyle yazıp, daha sonra az bir değer karşılığında satmak için
Bakara, 79 - 1. Kısım (Bazen Tahrif Ederek Olmuştur)
Bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun.
Bakara, 79 - 2. Kısım (Bazen Tahrif Ederek Olmuştur)
Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir.
En’am, 157 - 1. Kısım (Bazen Yalanlayarak Olmuştur)
Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.
En’am, 157 - 2. Kısım (Bazen Yalanlayarak Olmuştur)
İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz ayetleri gizleyenlere
Bakara, 159 - 1. Kısım (Bazen de Ayetleri Gizleyerek Olmuştur)
hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.
Bakara, 159 - 2. Kısım (Bazen de Ayetleri Gizleyerek Olmuştur)
Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’an-ı büsbütün terk etti.
Furkan, 30 (Kur’anı İhmal Edenlerde Olmuştur)
Kim benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka onun için sıkıntılı bir hayat vardır.
Taha, 124 (Kur’anı İhmal Edenlerin Cezası)