Level 2 Level 4
Level 3

Meleklere ve Kitaplara İman


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Yaptıklarınızı bilen değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler.
İnfitar, 10-12 (Melekler Her Şeyi Kaydederler)
Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur.
Enbiya, 19,20 - 1. Kısım (Melekler Devamlı Zikrederler)
O’nun yanında olanlar O'na kulluk etmekten çekinmezler ve usanmazlar.
Enbiya, 19,20 - 2. Kısım (Melekler Devamlı Zikrederler)
Gece ve gündüz, bıkmadan tesbih ederler.
Enbiya, 19,20 - 3. Kısım (Melekler Devamlı Zikrederler)
Şüphesiz, Allah’ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana Kitabı hak olarak indirdik.
Nisa, 105 (Kuran’ın İndiriliş Gayesi)
Şayet biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık,
Haşr, 21 - 1. Kısım (Kur’an-ı Kerimin Değeri)
and olsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, paramparça olmuş görürdün.
Haşr, 21 - 2. Kısım (Kur’an-ı Kerimin Değeri)
Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur.
Hadid, 9 (Kur’an Huzur Verir)
Âlemlere uyarıcı olsun diye, kuluna hak ile batılı ayıran Furkan’ı indiren Allah ne yücedir.
Furkan, 1 (Kur’an Bütün Âlemlere Gönderilmiştir)