Level 1 Level 3
Level 2

Neden Allah Hükmetmeli?


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
O, yarattığını hiç bilmez mi?
Mülk, 14 (Yarattıklarını, En İyi Tanıyan O’dur)
De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?
Bakara, 140 (Her Şeyi Bilen O’dur)
De ki: Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir?
Yunus, 31 - 1. Kısım (Her Şeyin Rızkını Veren O’dur)
Yahut kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir?
Yunus, 31 - 2. Kısım (Her Şeyin Rızkını Veren O’dur)
Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran kimdir?
Yunus, 31 - 3. Kısım (Her Şeyin Rızkını Veren O’dur)
İşleri düzene koyan kimdir?
Yunus, 31 - 4. Kısım (Her Şeyin Rızkını Veren O’dur)
Allah diyecekler. De ki: Öyleyse sakınmıyor musunuz?
Yunus, 31 - 5. Kısım (Her Şeyin Rızkını Veren O’dur)
Dikkat edin! Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır.
Nur, 64 (Her Şeyin Sahibi O’dur)
Allah, gördüğünüz gökleri direksiz yükseltendir. Sonra arşa egemenliğini kurdu.
Rad, 2 - 1. Kısım (Her Şeyi İdare Eden O’dur)
Güneş ve aya boyun eğdirdi. Onların her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler.
Rad, 2 - 2. Kısım (Her Şeyi İdare Eden O’dur)
Allah her işi düzenler ve ayetleri birer birer açıklamaktadır.
Rad, 2 - 3. Kısım (Her Şeyi İdare Eden O’dur)
Allah hak ile hükmeder. Oysa O'nu bırakıp taptıkları hiç bir şeye hükmedemezler.
Mü’min, 20 (Gerçek Adaleti Sağlayabilen O’dur)
Eğer inkâr edecek olursanız, artık şüphesiz Allah size karşı hiç bir ihtiyacı olmayandır.
Zümer, 7 (İnsanları İdarede Menfaati Olmayan O’dur)
Gaybın anahtarları O'nun katındadır, gaybı Allahtan başkası bilemez.
En’am, 59 (Gaybı (Geleceği) Bilen O’dur)
İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor?
Kıyamet, 36 (İnsanı Özgür Bırakmadığı için Hükmetmelidir)