Level 10
Level 11

İdeolojilere Reddiyeler


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hüküm, yalnızca Allah'ındır.
Yusuf, 40 (Laiklik)
Dikkat edin! Yaratmak da, hükmetmekte ancak Allah’a aittir.
Araf, 54 (Laiklik)
Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak yapmaz.
Kehf, 26 (Laiklik)
Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasa olarak belirleyen ortakları mı var?
Şura, 21 (Laiklik)
Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar.
En’am, 116 - 1. Kısım (Demokrasi)
Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler
En’am, 116 - 2. Kısım (Demokrasi)
Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü istiyorlar?
Maide, 50 - 1. Kısım (Demokrasi)
Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için, Allah'tan daha güzel kanun koyan kimdir?
Maide, 50 - 2. Kısım (Demokrasi)
Sana ulaşan bu ilimden sonra onların arzularına uyarsan , Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
Bakara, 120 (Demokrasi)
Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.
Nisa, 58 (Demokrasi)
Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi?
Tur, 35,36 - 1. Kısım (Ateizm)
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır; onlar, kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
Tur, 35,36 - 2. Kısım (Ateizm)
Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.
Casiye, 24 - 1. Kısım (Ateizm)
Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar
Casiye, 24 - 2. Kısım (Ateizm)
Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 'birbirinizi tanımanız ve tanışmanız' için sizi ırklara ve kabilelere böldük.
Hucurat, 13 - 1. Kısım (Faşizm -Irkçılık-)
Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvaca en ileride olanınızdır.
Hucurat, 13 - 2. Kısım (Faşizm -Irkçılık-)
O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dönüp dolaşan bir servet haline gelmesin.
Haşr, 7 (Kapitalizm)
Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır
Bakara, 275 (Kapitalizm)
Biz onların dünya hayatındaki geçimliklerini taksim ettik ve bir kısmının diğerlerine iş gördürebilmesi için,
Zuhruf, 32 - 1. Kısım (Komunizm, Sınıf Ayrımı)
bir kısmını bir kısmından derecelerle üstün kıldık.
Zuhruf, 32 - 2. Kısım (Komunizm, Sınıf Ayrımı)
Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.
Bakara, 188 (Komunizm, Şahsi Mülkiyet)
Onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler,
Hac, 41 - 1. Kısım (Komunizm, Devletin Varlığı)
iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır.
Hac, 41 - 2. Kısım (Komunizm, Devletin Varlığı)