Level 2
Level 1

İmanın İlkeleri, Allah'a İman


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de.
Bakara, 285 - 1. Kısım (İmanın İlkeleri)
Tümü; Allah'a meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı.
Bakara, 285 - 2. Kısım (İmanın İlkeleri)
Yeryüzünde olan ve nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki,
Hadid, 22 - 1. Kısım (İmanın İlkeleri)
Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılı olmasın.
Hadid, 22 - 2. Kısım (İmanın İlkeleri)
Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde,
Bakara, 164 - 1. Kısım (Allah’ın Varlığı’nın Delili)
insanların faydasına olan şeyleri denizde taşıyıp giden gemilerde,
Bakara, 164 - 2. Kısım (Allah’ın Varlığı’nın Delili)
Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda,
Bakara, 164 - 3. Kısım (Allah’ın Varlığı’nın Delili)
her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları estirmesinde,
Bakara, 164 - 4. Kısım (Allah’ın Varlığı’nın Delili)
gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde
Bakara, 164 - 5. Kısım (Allah’ın Varlığı’nın Delili)
düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Bakara, 164 - 6. Kısım (Allah’ın Varlığı’nın Delili)
Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, elbette ikisi de bozulup gitmişti.
Enbiya, 22 (Allah’ın Birliği’nin Delili)
O’nunla birlikte hiç bir ilah yoktur; eğer olsaydı,
Mü’minun, 91 - 1. Kısım (Allah’ın Uluhiyeti’nin Delili)
her bir ilah elbette kendi yarattığını sevk ve idare eder ve ilahların bir kısmı bir kısmına karşı üstünlük sağlardı.
Mü’minun, 91 - 2. Kısım (Allah’ın Uluhiyeti’nin Delili)
O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.
Saffat, 5 (Allah’ın Rububiyeti’nin Delili)
Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği
Nisa, 69 - 1. Kısım (Allah’a İtaat)
peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberlerdir.
Nisa, 69 - 2. Kısım (Allah’a İtaat)
Kim iyilik yaparak yüzünü (kendini) Allah'a teslim ederse,
Lokman, 22 - 1. Kısım (Allah'a Karşı Teslimiyet)
artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır.
Lokman, 22 - 2. Kısım (Allah'a Karşı Teslimiyet)
Allah'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter.
Ahzab, 3 (Allah'a Tevekkül:)
Kim Tağut'u inkar edip Allah'a iman ederse en sağlam kulpa yapışmış olur.
Bakara, 256 (Tağutu Reddetmek İmanın Gereğidir:)