Level 5 Level 7
Level 6

1B III.


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
era
időszak
transition
áttérés, átmenet
market economy
piacgazdaság
re-establishment
visszaállítás
private property
magántulajdon
to confiscate
elkoboz
compensation vouchers
kárpótlási jegyek
winding-up
felszámolás
liquidation procedure
felszámolási eljárás
Hungarian Privatisation and State Holding Company
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.
State Audit Office
Állami Számvevőszék
free market economy/ capitalist system
szabad piacgazdaság
entrepreneur
vállalkozó
framework of laws
törvényi keret
to price out of the market
kiszorul a piacról, mert túl magas árat szab
misleading
félrevezet
centrally planned economy
tervgazdaság
to assign goals
célt kitűz
economies of scale
méretgazdaságosság
mismatch
összehangolás hiánya
mixed economy
vegyes gazdaság