Level 4 Level 6
Level 5

1B II.


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
interventionism
beavatkozás politikája
to interfere
beavatkozik
quota
kvóta, mennyiségi korlát
to levy
kivet
restriction
korlátozás
non-tariff barrier
nem vámjellegű korlátozás
trademark
védjegy
to hinder
akadályoz
tariff
vám
to emerge
megjelenik, előfordul
to retaliate
megtorol, büntet
retaliatory restrictions
megtorló korlátozások
to dump
eláraszt
subsidised goods
támogatott termékek
infant industry
kialakulóban lévő iparág
well-established
jól működő, stabil
comparative advantage
komparatív előny
standard of living
életszínvonal
abudance
áru-bőség
welfare state
jóléti állam
in-kind assistance
természetbeni juttatás
fair and square
tisztességes(en)
one-off
egyszeri
to liven up
felélénkít