Level 3 Level 5
Level 4

1B I.


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to associate with
társít valamivel
promotion
támogatás
elimination
eltávolítás
trade barriers
kereskedelmi korlátok
diverse
különféle
contradictory
ellentmondásos
to speak up for
szót emel valami érdekében
ecological system
ökologiai rendszer
biodiversity
biológiai sokszínűség
environmentalism
környezetvédelem
trade unionist
szakszervezeti tag
cause
ügy
mass demonstration
tömegdemonstráció
summit
csúcstalálkozó
feasible
megvalósítható (anyagilag)
supranational
nemzetek feletti
to rule out
elvet, kiküszöböl
self-sufficient
önellátó
to coincide
egybeesik
organic farming
biogazdálkodás
redistributive
újraelosztó
to accumulate
felhalmoz
budgetary policy
költségvetési politika
monetary policy
pénzügyi politika
incentive
ösztönzés
social security benefit
társadalombiztosítás
black economy
feketegazdaság
smuggling
csempészet
drug trafficking
kábítószer-csempészet
scarce
ritka
rationed
mennyisége hatóságilag meghatározott
tax evasion
adócsalás
off the book
számla nélkül
money laundering
pénzmosás