Level 36 Level 38
Level 37

11A


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
General Agreement onTariffs and Trade
Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény
Geneva Protocol
Genfi Egyezmény
to make in line with
összehangol
most-favoured nation clause
legnagyobb kedvezmény záradéka
round
tárgyalások sorozata
session
ülésszak
multilateral agreements
többoldalú egyezmények
intellectual property
szellemi tulajdon
patent
szabadalom
copyright
szerzői jog
trademark
védjegy
to phase out
kivon (vmit), fokozatosan megszüntet
World Trade Organisation
Világkereskedelmi Szervezet
successor
jogutód
to dismantle
lebont
predeccessor
előd
plurilateral
többoldalú
procurement
közbeszerzés
International Monetary Fund (IMF)
Nemzetközi Valutaalap
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Nemzetközi Fejlesztési és Újjáépítési Társulás/Világbank
World Bank
Világbank
dam
gát
irrigation network
öntözőcsatorna-hálózat
electrification
villamosítás
copper
réz
Structural Adjustment Program
Strukturális Rendezési Program
to aggravate
súlyosbít
to subscibe
tagdíjat fizet
sister agency
testvérügynökség
International Development Association (IDA)
Nemzetközi Fejlesztési Társulás
International Finance Corporation (IFC)
Nemzetközi Pénzügyi Társaság
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Multilaterális Beruházásgarancia Ügynökség
International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)
Befektetési Viták Rendezésének Nemzetközi Központja
World Bank Group
Világbank-csoport
subscription
tagdíj
Special Drawing Rights (SDRs)
Különleges Lehívási Jogok
to weight
súlyoz