Level 31 Level 33

65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
above the line (ATL)
vonal feletti marketinkommunikációs módszer
below the line (BTL)
vonal alatti marketingkommunikációs módszerek
point of purchase (POS)
eladáshelyi reklám
trade fair
kereskedelmi vásár
target market
célpiac
available funds
rendelkezésre álló pénzforrások
to reinforce
megerősít
word-of-mouth advertising
szájhagyomány útján terjedő
corporate advertising
szervezeti reklám
print media
nyomtatott sajtó
outdoor displays
szabadtéri reklámeszközök
advertising campaign
reklámkampány
unique selling proposition (USP)
egyedülálló eladási ajánlat
to convey
közvetít
copywriting
reklámszövegírás
sequence
reklámfilm
communication vehicle
reklámhordozó
billboard
óriásplakát
to convey a message to sy
átad egy üzenetet
medium
reklámeszköz
mass media
tömegmédia
niche media
rétegmédia
media planning
médiatervezés
media objective
média cél(kitűzés)
reach
elérés
frequency distribution
gyakoriság eloszlás
media strategy
médiastratégia
to allocate the budget
felosztja a költségvetést
media tactics
médiaválasztással kapcsolatos taktikai döntések
cost-effective
költséghatékony
customised content
célcsoportra szabott üzenet
banner ad
szalagcím reklám
pop-up ad
új ablakban felugró reklám
intrusive
tolakodó
interstitial ad
a keresett weboldal előtt vagy után megjelenő reklám
household appliances
háztartási berendezések
brand image
márkakép
trade promotion
kereskedelemösztönzés
consumer promotion
fogyasztásösztönzés
direct mail
direkt marketing levél
attribution
tulajdonság
publicity
hírverés, reklám, nyilvánosság
brief
eligazítás
pilot testing
kipróbálás közzététel
advertising account
reklámszerződés, megbízás
coverage
lefedettség
technical properties
műszaki jellemzők
receptive situation
befogadói szituáció
ability to demonstrate
szemléltető képesség
profile
személyiségjellemzők összessége
ineffective dispersion
meddőszórás
pass-along
továbbadás
immediate customer incentive
közvetlen fogyasztóösztönző módszer
trial pack
tesztcsomag
bonus pack
ajándékcsomag
money-off promotion
árkedvezmény
free accessories
ingyenes kiegészítők
introductory offer
bevezető ajánlat
delayed customer incentive
késleltetett fogyasztóösztönző módszer
cash refund
pénzvisszatérítés
self-liquidating
öntörlesztő kölcsön
performance-related incentive
teljesítményhez kapcsolódó ösztönző
goodwill
jó hírnév
sales force
vásárlóerő
merchandising
értékesítés