Level 26 Level 28

71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trade barriers
kereskedelmi korlátok
free flow of goods
termékek szabad áramlása
protectionism
védővámrendszer
to impose restrictions on sg
korlátoz valamit
to safeguard
védelmez
infant industries
fejlődő iparágak
self-sufficiency
önellátás
fall-off
visszaesés
recession
hanyatlás, válság
consumer price
fogyasztói ár
to stimulate
serkent, ösztönöz
tariff barrier
vámjellegű korlátozás
non-tariff barrier
nem vámjellegű korlátozás
to control trade
szabályozza a kereskedelmet
administrative measures
adminisztratív intézkedések
customs duty
vám
licence system
engedélyezési rendszer
foreign exchange regulation
devizaszabályozás
devaluation
leértékelés
subsidy
állami támogatás
to extend credits
hiteleket nyújt
to subsidise prices
ártámogatást nyújt
to levy a duty
vámot vet ki
to set a quota
mennyiségi korlátozást szab ki
tariff
vám
home-produced
hazai gyártású
import tariff
behozatali vám
to raise money
pénzt előteremt
inevitable
elkerülhetetlen
export tariff
kiviteli vám
transit duty
tranzitvám
customs area
vámterület
protective tariff
védővám
revenue tariff
financiális vámdíjazás
prohibitive tariff
tiltó vám
preferential tariff
kedvezményes vámtarifa
retaliatory tariff
büntetővám
punitive
büntető
penetration
behatolás
ad valorem tariff
értékvám
specific tariff
fajlagos vám
compound tariff
vegyes vám
subsidy
pénzügyi támogatás
competitiveness
versenyképesség
quota
mennyiségi korlátozás
to shield
megvéd
to dismantle
lebont
World Trade Organisation
Világkereskedelmi Szervezet
legal successor
jogutód
GATT
Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény
preferential zone
kedvezményes övezet
free trade area
szabadkereskedelmi övezet
customs union
vámunió
common market
közös piac
single market
egységes piac
economic and monetary union
gazdasági és pénzügyi unió
political union
politikai unió
direct price influence
közvetlenül az árra ható intézkedés
customs deposit
vámelőleg
minimum price level
minimum árszint meghatározás
customs clearance
vámvizsgálat
voluntary export restriction
önkéntes export korlátozás
buy local legislation
vásárlók kötelezése helyi termékek vásárlására
labelling
felcímkézés
standards
szabványok
investment barrier
befektetési korlátozás
reciprocal
kölcsönös
data flow
adatáramlás
data processing
adatfeldolgozás
protective
védő
revenue
financiális