Level 25 Level 27

121 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
resources
erőforrások
availability
elérhetőség
raw material
nyersanyag
expertise
szakértelem
specialisation
specializáció
mass production
tömegtermelés
surplus
többlet
interdependence
egymásrautaltság
visible trade
látható kereskedelem
tangible goods
tárgyi eszközök
capital goods
termelőeszközök
raw material
nyersanyag
invisible trade
láthatatlan kereskedelem
transportation
fuvarozás
patent
szabadalom
copyright
szerzői jog
trademark
védjegy
logo
embléma
Balance of Trade
kereskedelmi mérleg
deficit
hiány
Balance of Payments
fizetési mérleg
inflow
beáramlás
outflow
kiáramlás
adverse
kedvezőtlen, ellenséges
unfavourable
kedvezőtlen
favourable
kedvező
to overcome
leküzdeni
regulation
előírás, szabályozás
to govern
szabályoz
freight forwarder
szállítmányozó
shipment
szállítmány
to negotiate
egyeztet, megtárgyal
freight charges
fuvarköltségek
cargo space
raktér
technical specifications
műszaki leírás
uniform
egységes
customs regulations
vámszabályok
trade restrictions
kereskedelmi korlátozások
parties to the contract
szerződő felek
terms of payment
fizetési feltételek
to assign a task to sy
feladattal megbíz vkit
agent
ügynök
to appoint
kinevez
to secure an order
leköt egy megrendelést
consignor
megbízó
principal
megbízó
to dispatch
elküld,címzettnek felad
invoiced amount
leszámlázott összeg
to authorise
feljogosít
to submit
benyújt
market report
piaci jelentés
to settle a complaint
reklamációt rendez
to intervene
közbenjár
commission
jutalék
to settle a payment
kifizetést teljesít
factor
bizományos
broker
ügynök
del credere agent
hitelszavatosságot vállaló ügynök
to undertake a risk
kockázatot vállal
sole agent
kizárólagos ügynök
licensing
engedélyezés
assent
beleegyezés
royalty
jogdíj
to establish
alapít
producing plant
termelővállalat
subsidiary
leányvállalat
joint venture
vegyesvállalat
to establish oneself in a market
megveti a lábát a piacon
to arrange payment
rendezi tartozását
payment in advance
előre fizetés
open account
hitelszámla
banker's draft
bankintézmény
money transfer
átutalás
bill of exchange
váltó
documents against payments
okmányos beszedés
documents against acceptance
áruokmányok váltó elfogadása ellenében
documentary letter of credit
okmányos hitellevél
quotation
árajánlat
sample
minta
discount
kedvezmény
charge
díj
conditions of sale
üzleti feltételek
pro-forma invoice
előszámla
contract of sale
adásvételi szerződés
commercial invoice
kereskedelmi számla
to tender for a contract
szerződéskötési ajánlatot tesz
to debit
megterhel
ledger
főkönyv
unit price
egységár
VAT (value-added tax)
ÁFA
terms of delivery and payment
szállítási és fizetési feltételek
total sales price
eladási ár összesen
consular invoice
konzuli számla
consul
konzul
customs
vámhivatal
import duty
importvám
customs invoice
vámszámla
certified invoice
hitelesített számla
chamber of commerce
kereskedelmi kamara
bonded warehouse
vámszabadraktár
bond
kötvény
Ministry of Trade and Industry
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
Hungarian Export Credit Insurance Ltd
Magyar Exporthitel biztosító Rt
road consignment note
közúti fuvarlevél
air waybill
légi fuvarlevél
shipping note
szállítójegy
bill of lading
hajóraklevél
pro-forma invoice
előszámla
commercial invoice
kereskedelmi számla
consular invoice
konzuli számla
weight note
súlyjegyzék
packing list
csomagolási jegyzék
quality inspection certificate
minőségi tanusítvány
cover note
ideiglenes biztosítási tanusítvány
insurance policy
biztosítási kötvény
certificate of origin
származási bizonyítvány
certificate of health
egészségügyi bizonyítvány
quality certificate
minőségi bizonyítvány
certificate of analysis
vegyelemzési bizonyítvány
veterinary certificate
állatorvosi igazolás
bill of exchange
váltó