Level 19 Level 21

92 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to impose a tax
adót kivet
taxation
adózás
public administration
közigazgatás
welfare
közjólét
public service
közszolgáltatás
law enforcement
törvény végrehajtása
health care
egészségügyi ellátás
social security benefit
szociális segély
public utilities
közművek
energy, water and waste management
energia, víz- és hulladékkezelés
fiscal policy
költségvetési politika
tax evasion
adócsalás
to evade
elkerül
black economy
feketegazdaság
money laundering
pénzmosás
to disguise
elrejt
tax avoidance
adóelkerülés
tax shelter
adómenedék
tax shield
adópajzs
loophole
kibúvó (adófizetés alól)
tax-deductible
adóköteles jövedelemből levonható
tax loss
adózás elkerülését szolgáló veszteség
tax haven
adóparadicsom
taxable income
adóköteles jövedelem
cheritable contribution
jótékonysági hozzájárulás
to subtract
kivon,levon
gross
bruttó
to exceed
meghalad
revenue
jövedelem
material asset
tárgyi eszköz
offshore
adóparadicsomban működő
direct tax
közvetlen adó
indirect tax
közvetett adó
personal income tax
személyi jövedelemadó
corporate income tax
társasági adó
capital gains tax
vagyonnövekmény-adó
social insurance contribution
társadalombiztosítási járulék
value-added tax
általános forgalmi adó
local tax
helyi adó
tariff
vám
consumption tax
fogyasztási adó
gift and inheritance tax
örökösödési adó
withholding tax
forrásadó
motor vehicle tax
súlyadó
progressive tax rate
progresszív adókulcs
regressive tax rate
regresszív adókulcs
proportional tax rate
arányos adókulcs
lump-sum tax
átalányadó
in direct ratio to sg
egyenes arányban valamivel
in diverse ratio to sg
fordított arányban valamivel
invariable
egységes
self-assessment tax system
önadózó rendszer
tax returns
adóbevallás
deadline
határidő
tax bracket
adósáv
tax credit
adójóváírás
corporate income tax
társasági adó
to opt for
választ
simplified entrepreneurial tax
egyszerűsített vállalkozói adó
gross revenue
bruttó jövedelem
dividend base
osztalékalap
general partnership
közkereseti társaság
limited liability company
korlátolt felelősségű társaság
natural person
természetes személy
legal entity
jogi személy
tax year
adóév
capital gains tax
nyereségadó
double taxation
kettős adózás
bilateral agreement
kétoldalú egyezmény
traty for the prevention of double taxation
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény
pension contribution
nyigdíjjárulék
health care contribution
egészségügyi hozzájárulás
employment contribution
munkavállalói hozzájárulás
pension system
nyugdíjrendszer
pillar
pillér
mandatory
kötelező
voluntary
önkéntes
pay-as-you-go
felosztó-kirovó
value-added tax
áfa
to refund
visszatérít
consumption tax
fogyasztási adó
excise duty
jövedéki adó
mineral oil
ásványolaj
tobacco products
dohányáru
local tax
helyi adó
at one's own discretion
tetszése szerint
building tax
építményadó
registered
bejegyzett
tourist tax
idegenforgalmi adó
motor vehicle tax
súlyadó
license plate
rendszámtábla
operator
üzembentartó