Level 1 Level 3
Level 2

1A II


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
indirect production
közvetett termelés
division of labour
munkamegosztás
primary production
elsődleges/ alapanyag termelés
quarrying
kőkitermelés
secondary production
másodlagos/ késztermék kitermelés
to manufacture
gyárt, előállít
tertiary production
harmadlagos termelés
exploitation
kitermelés
forestry
erdőgazdálkodás
commodity
árucikk
gains
nyereség, haszon
to assume
visel, magára vállal
natural disaster
természeti katasztrófa
competitor
vetélytárs, versenytárs
opportunity cost
alternatív költség, haszonáldozati költség
economic indicator
gazdasági mutató
Gross National Product (GNP)
bruttó nemzeti termék
Gross Domestic Product (GDP)
bruttó hazai termék
per capita
egy főre jutó
quality of life
életminőség
Balance of Payments
fizetési mérleg
Balance of Trade
kereskedelmi mérleg
final goods
végtermék
to derive from
származik valahonnan
to rank
elrendez(ődik), rangsorol
life expectancy
várható élettartam
purchasing power
vásárlóerő
financing transactions
finanszírozási ügyletek, hitelezés
loan
kölcsön
current account
folyó fizetési mérleg
capital account
tőkemérleg
asset
aktívum, érték
liabilities
kötelezettségek, tartozás
demand
kereslet
substitute
helyettesítő érték
complements
egymást kiegészítő áruk
complementary
kiegészítő
supply
kínálat
availability
elérhetőség
labour force
munkaerő
supplier
beszállító
equilibrium price
egyensúlyi ár
shortage
hiány
surplus
többlet
market share
piaci részesedés
to outdo rivals
túltesz versenytársakon
interference
beavatkozás
participant
résztvevő
to possess
birtokában lenni vminek
perfect/pure competition
tökéletes verseny
substitutable
helyettesíthető