Level 14 Level 16
Level 15

3 II.


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pollutant
szennyező anyag
photochemical smog
fotokémiai szmog
to screen out
kiszűr
lethal
halálos
ultraviolet rays
ultraibolya sugarak
cataract
szürkehályog
CFCs
klór és flourtartalmú szénhidrogének
respiratory diseases
légzőszervi betegségek
contaminated
szennyezett
lung damage
tüdőkárosodás
emphysema
tüdőtágulás
carbon monoxide
szénmonoxid
sulphur
kén
nitrous oxides
nitrogéntartalmú oxidok
soot
korom
exhaust
kipufogógáz
incineration of refuse
hulladékégetés
stringent
szigorú
standards
előírások
smog prone
szmog sújtotta
acid rain
savas eső
acidity
savasság
coal-burning
széntüzelésű
fertiliser
műtrágya
pesticide
növényvédő szer
to infiltrate
beszivárog
nutrient
tápanyag
pest
kártevő
colouring
színezék
flavouring
ízfokozó
to enhance
fokoz, növel
additive
adalékanyag
carcinogen
rákkeltő anyag
gm food
genetikailag módosított élelmiszer
crop plant
haszonnövény
to incorporate into
egyesít
trait
jellegzetesség
grower
növénytermesztő
waste disposal/ management
hulladékkezelés
to recover
újrahasznosít
to reprocess
újra feldolgoz
pet
polietilén tereftalát
high density
nagy sűrűségű
resin
műgyanta
fibrefill
műanyagalapú textiltöltet
iron ore
vasérc
radioactive decay
radioaktív anyag bomlása
spent fuel
fáradt olaj
utilities
közművek
to confound
bonyolít
temperate forest
mérsékeltövi erdő
tropical forest
trópusi őserdő
to replant
újratelepít
sterile
terméketlen
diversity
változatosság
old-growth
régi telepítésű
unprecedented
példátlan
to erode
elmorzsolódik, mállik
vegetation
növényi életforma, vegetáció
timber
faanyag, fűrészáru
charcoal
faszén
natural habitat
természetes élőhely
mankind
emberiség
treaty
egyezmény
CBD
biológiai sokféleség egyezmény
to implement
végrehajt
endangered
veszélyeztetett
CITES
egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről
FAO
az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete
WWF
természetvédelmi világalap