Level 13 Level 15
Level 14

3 I.


74 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
virtually
lényegében
irreversible
visszafordíthatatlan
damage
károsodás
depletion of the ozone layer
ózonréteg elvékonyodása
greenhouse effect
üvegházhatás
deforestation
erdőirtás
sustainable development
fenntartható fejlődés
to exploit
kitermel
non-renewable
nem megújuló
to deplete
kimerít
pollution prevention
környezetszennyezés megelőzése
waste
hulladék
conservation of natural resources
természeti erőforrások megőrzése
reusing
újrafelhasználás
recycling
újrafelhasználás
birth control
születésszabályozás
internal combustion engine
belsőégésű motor
hybrid
kettős hajtású
unleaded petrol
ólommentes üzemanyag
household waste
háztartási hulladék
legislation
törvényhozás
committed to sg
elkötelezett valami iránt
environmental restoration
környezetvédelem
resource extraction
természeti kincsek kitermelése
environmentalism
környezetvédelem
to raise one's awareness of sg
felhívja a figyelmet valamire
environmentally-friendly
környezetbarát
automotive industry
járműipar
polluting
szennyező
petrol powered
hagyományos üzemanyaggal működő
over packaging
többszörös csomagolás
recycled
újrafeldolgozott
biodegradable
biológiailag lebontható
wrapping
csomagolás
refill
utántöltő
deposit
betétdíj
energy resource
energiaforrás
renewable resources
megújuló energiaforrások
non-renewables
nem megújuló
fossil fuels
fosszilis tüzelőanyagok
carbon-dioxid
széndioxid
abundant
bőséges (temérdek)
to extract
kitermel
solar energy
napenergia
wind power
szélenergia
windmill
szélmalom
aero-generator
léggenerátor
electrical energy
villamos energia
geothermal energy
földhőenergia
dispersed
szétszórt
to utilise
hasznosít
molten
olvadt
hot spring
hőforrás
fissure
repedés
to exude
áraszt
hydro power
vízenergia
resolution
megoldás
global warming
globális felmelegedés
steady
egyenletes
infrared radiation
infravörös sugárzás
to trap
csapdába ejt
carbon dioxide
szén dioxid
methane
metán
fuel
üzemanyag
precipitation
csapadék
arid
terméketlen,sivatagos
productive
termékeny
to breed
kitenyészt
to accelerate
felgyorsít
commitment
állásfoglalás
to be short of
messze van tőle
fossil fuel
fosszilis üzemanyag
summit
csúcstalálkozó
to stipulate
kiköt, meghatároz