Level 12 Level 14
Level 13

2C II.


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dealer
szabad ügynök, kereskedő
disparity
egyenlőtelenség
to outweigh
túlsúlyban van
to absorb
elnyel (vmit)
unreasonable
ésszerűtlen, indokolatlan
market trend
piaci trend
bull/bullish
növekvő irányzatú
downward
lefelé irányuló
recession
hanyatlás, válság
prevairing
uralkodó, általános
to prognosticate
előrejelez
prone
hajlamos
volatile
könnyen változó, kiegyensúlyozatlan
to liven up
felélénkít
hedging
fedezeti ügylet
exchange floor
tőzsde(i)parkett, üzletkötő tér
commission broker
jutalékos ügynök
spread
árrés
derivative
származtatott ügylet
option
opciós ügylet
futures contract
határidős ügylet
time option
határidős ügylet
forward contract
határidős szerződés
to mature
lejár, esedékessé válik
call option
vételi opció
put option
eladási opció
double option
kettős prémium ügylet
spot-deferred contract
halasztott prompt ügylet
market order
piaci árra szóló megbízás
limit order
határárhoz kötött megrendelés
good-till-cancelled
visszavonásig érvényes megbízás
short-sale order
"short"/az árfolyam esésére spekuláló megbízás
arbitraging
arbitrázsügylet
portfolio
portfólió
stock market index
tőzsdeindex
nasdaq
értékpapírkereskedők országos szövetségének automatikus adás vételi rendszere
nyse
new yorki értékpapírtőzsde
leaseholder
haszonbérlő
scrutiny
szigorú vizsgálat
requirements
követelmények
listed shares
jegyzett részvények
Budapest Stock Exchange
Budapesti Értéktőzsde
private limited company
zrt
Budapest Stock Index
budapesti értéktőzsde
open outcry
nyílt kiállítás
multimarket trading system
távkereskedési rendszer
equity
törzsrészvény
derivative
származtatott ügylet
debt security
tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
general meeting
éves közgyűlés
supervisory board
felügyelőbizottság