Level 10 Level 12
Level 11

2B II.


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
on grounds of sg
valami alapján
distorsion
torzulás
pre and post natal care
gyerekszületés előtti és utáni gondozás
vulnerable
sebezhető
exploitation
kihasználás
abuse
jogtalanság, visszaélés
sexual harassment
szexuális zaklatás
discontinuous
nem folyamatos, megszakított
trade unionist
szakszervezeti tag
awareness
tudatosság
alliance
szövetség
ageing labour force
öregedő munkaerő
retirement age
nyugdíjkorhatár
incentives
ösztönzők
migration
ki/bevándorlás
migrant
ki/bevándorló
lower end job
alacsonyabb képzettséget igénylő munka
European Commission
európai bizottság
civic
polgári
lifelong learning
élethosszig tartó tanulás
higher education
felsőoktatás
vocational training
szakképzés
job posting
álláspályázat kiírás
classified ad column
apróhirdetés rovat
cold call
hideghívás
Human Resources
emberi erőforrások
employment agency/ search firm
állásközvetítő iroda
target
cél
job fair
állásbörze
booth/stall
stand
counter
pult
screening
szűrés
layout
formátum
attribute
tulajdonság
strive
törekvés, igyekezet
heading
alcím
clearly-presented
világos, áttekinthető
computer literacy
alapvető számítógépes ismeretek
assessment centre
értékelőközpont
candidate
jelölt
comprehensive
átfogó, összetett
potential
rejtett képesség, tehetség
initiative
kezdeményezőkészség
leadership skills
vezetői készségek
to hire
felvesz, alkalmaz
promotion
előléptetés
managerial training
vezetői képzés
well-presented
jó megjelenésű
to make a good impression
jó benyomást tesz
body posture
testtartás
facial expressions
arckifejezés
self-confidence
magabiztosság
to clarify
tisztáz