Level 9 Level 11
Level 10

2B I.


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
remuneration
díjazás, bérezés
non-monetary
nem pénzbeni
benefits
juttatások
fringe benefits
béren kívüli juttatások
to retain
megtart
well-qualified
jól képzett
skilled
szakképzett
medical insurance
egészségbiztosítás
pension plan
nyugdíj előtakarékosság
reimbursement
megtérítés
allowance
juttatás, pótlék
subsidized meal
támogatott étkezés
luncheon voucher
ebédjegy
subscription
előfizetés
pass
bérlet
recruiting
toborzás
hidden/ disguised unemployement
rejtett munkanélküliség
to inhibit
gátol
wealth-enhancing
vagyonteremtő
to stem from
származik
to lay off
elbocsát
unemployment benefit
munkanélküli segély
expenditure
ráfordítás, kiadás
minimum wage
minimálbér
poverty trap
a szegénység csapdája
voluntary unemployment
szándékos munkanélküliség
involuntary unemployment
önkéntelen munkanélküliség
frictional/search unemployment
átmeneti munkanélküliség
downturn
hanyatlás.válság
structural unemployment
gazdasági szerkezetátalakításból származó munkanélküliség
seasonal unemployment
időszakos munkanélküliség
waste of resources
forrásveszteség
revenue
állami bevétel. árbevétel
VAT (value-added tax)
ÁFA
consumption
fogyasztás
retraining
átképzés
to relieve
enyhít
job vacancy
üres állás, üresedés
unemployment-stricken
munkanélküliség sújtotta
tax allowance
adókedvezmény
tax exemption
adómentesség
to alleviate
enyhít
full employment
teljes foglalkoztatottság
hypothetic
feltételezett
abour union
szakszervezet
to restrain
korlátoz (visszatart)
to exert influence on sy
befolyást gyakorol valakire
fair treatment
egyenlő elbánás
race
faji hovatartozás
colour
bőrszín
political opinion
politikai meggyőződés
union
szakszervezet
sexual orientation
szexuális irányultság
equal opportunities
esélyegyenlőség
to reinforce
megerősít
national/social origin
nemzeti/társadalmi származás
job sharing
főállású munkaidő felosztása két vagy több mellékállásra
maternity leave
szülési szabadság
nursing break
szoptatási szünet
childcare facilities
gyerekfelügyeleti lehetőségek
paternity leave
gyerek születésekor járó szabadság apáknak
commitment
elkötelezettség
working morale
munkafegyelem
turnover of staff
fluktuáció
absence
hiányzás, távolmaradás