Level 6 Level 8
Level 7

Lesson 7: In a hotel room


74 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
right now
právě teď
right here
právě tady, přesně tady
Come in.
Vstupte. Pojďte dál. Vejděte.
Make yourself at home.
Udělejte si pohodlí. Jako doma.
stand stood stood
stát (někde, na nohou) (nepravidelné sloveso)
He stood right here.
On stál přímo tady.
Why are you standing there?
Proč tam stojíš?
entrance hall
vstupní hala, chodba, předsíň
hallway
chodba (s mnoha dveřmi po stranách, např. v hotelu, škole, nemocnici...)
enter
vejít, vstoupit
We entered the room and said hello.
Vstoupili jsme do místnosti a pozdravili.
wardrobe
skříň
door
dveře
rubbish bin
odpadkový koš
mirror
zrcadlo
no longer
už ne, už dále ne
She no longer needs our help.
Ona už naši pomoc nepotřebuje.
We are no longer waiting for you.
Už na vás nečekáme.
I can no longer afford it.
Už si to nemůžu dovolit.
toilet
záchod
Can I use your bathroom?
Můžu si u vás zajít na záchod? Můžu použít vaši toaletu? :)
toilet paper
toaletní papír
shower
sprcha
take a shower
dát si sprchu, osprchovat se
I need to take a shower.
Potřebuju se osprchovat.
basin
umyvadlo
toothbrush
kartáček na zuby
tap
vodovodní kohoutek
I'll have tap water with lemon.
Dám si vodu z kohoutku s citronem.
I turned on the tap and drank.
Zapnul jsem vodu a pil.
Don't forget to turn off the tap.
Nezapomeň vypnout vodu.
soap
mýdlo
wash
umýt, umýt se, vyprat
hand
ruka (od zápěstí po prsty)
You should wash your hands before every meal.
Před každým jídlem by sis měl umýt ruce.
towel
ručník
so that
aby, bychom, abyste... (v účelových větách, pokud jsou v souvětí dva různé podměty)
There is a towel so that you can wash your hands.
Tady je ručník, aby sis mohl umýt ruce.
I gave him my phone number so that he could call me later.
Dal jsem mu své telefoní číslo, aby mi on mohl později zavolat.
He bought eggs and milk so that she could make pancakes.
On koupil vejce a mléko, aby ona mohla udělat palačinky.
dry
suchý, usušit, utřít, osušit
Dry your hands with this towel.
Utři si ruce do tohohle ručníku.
I love dried tomatoes.
Miluju sušená rajčata.
typical
typický, charakteristický
apologize for
omluvit se za
They apologized for being late.
Oni se omluvili za to, že jdou pozdě.
mess
nepořádek, binec, chaos (nepočitatelné)
I apologize for the mess.
Omlouvám se za ten nepořádek.
stuff
věci, krámy (hovorově, nepočitatelné)
backpack
batoh, ruksak, krosna
We prefer a backpack to a suitcase.
Dáváme přednost batohu před kufrem.
remote control
dálkové ovládání, ovladač
Stop changing TV programmes all the time!
Přestaň pořád měnit televizní kanály!
beside
vedle, hned u
bedside table
noční stolek
Beside the bed, there is a bedside table.
Vedle postele je noční stolek.
lamp
lampa, lampička
chair
židle
the other
ten druhý, ten další
Not this chair, the other one.
Tuhle židli ne, tu druhou.
above
nad (vertikálně)
painting
obraz
ugly
ošklivý, odpudivý, nehezký
The painting above the bed is ugly.
Ten obraz nad postelí je ošklivý.
central heating
topení
curtain
záveš, záclona
balcony
balkon
view
výhled
Will you show me the view from your balcony?
Ukážeš mi výhled z tvého balkonu?
unfortunately
bohužel, naneštěstí
Unfortunately, your meal choice isn't available.
Váš výběr jídla bohužel není k dispozici.
tour
prohlídka
give somebody a tour of something
provést někoho po něčem, ukázat někomu něco, udělat někomu prohlídku něčeho
They gave us a tour of their new house.
Oni nás provedli jejich novým domem.