Level 36 Level 38
Level 37

Lesson 27: Rachel and Ross Get Pulled Over


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
get pulled over
být zastaven policií (například za překročení rychlosti...)
He got pulled over yesterday because he was driving too fast.
Včera ho zastavila policie, protože řídil příliš rychle.
switch places with somebody
prohodit si s někým místo
Could you switch places with me?
Mohl by sis se mnou vyměnit místo?
I switched places with him because he wanted a window seat.
Prohodil jsem si s ním místo, protože chtěl sedadlo u okna.
come on
no tak, pojď, ale jdi (povzbuzení, pobídka, nevěřícný údiv)
Come on, I’ll show you.
Pojď, ukážu ti to. (pobídka)
Come on, you can do it.
No tak, to zvládneš. (povzbuzení)
Come on, you can’t be serious!
No to snad nemůžeš myslet vážně! (nevěřícný údiv)
get right on something
hned se do něčeho pustit, hned jít na to
Sure, I’ll get right on it.
Jistě, hned jdu na to.
get arrested
být zatčen
She got arrested for drunk driving.
Zatkli ji za řízení v opilosti.
We can’t get arrested for this, can we?
Za tohle nás nemůžou zatknout, nebo snad ano?
officer
policista, strážník (často při oslovení)
Good evening, officer.
Dobrý večer, strážníku.
driving license (BrE) / driver‘s license (AmE)
řidičský průkaz
Can I see your driving license please?
Můžu vidět váš řidičský průkaz prosím?
weird
divný, podivný, zvláštní
That’s weird, I can’t find my driver’s license.
To je divné, nemůžu najít svůj řidičák.
I had the weirdest dream last night.
Včera v noci jsem měl ten nejzvláštnější sen.
policeman
policista (obecně)
sergeant
seržant
My grandpa used to work as a policeman.
Můj dědeček kdysi pracoval jako policista.
handsome
hezký, pohledný (o muži)
Could you introduce me to the handsome officer?
Mohl bys mě představit tomu pohlednému strážníkovi?
roll out of bed
vylézt, vstát z postele, vykutálet se ráno z postele
She rolled out of bed just before noon.
Ona se vykutálela z postele přesně před polednem.
phenomenal
fenomenální, úžasný, mimořádný
How come you look so phenomenal when you roll out of bed?
Jak to, že vypadáš tak úžasně, když vstaneš z postele?
zodiac sign
znamení zvěrokruhu
What zodiac sign are you?
Jaké jsi znamení zvěrokruhu?
Aquarius
Vodnář
Pisces
Ryby
Aries
Beran
Taurus
Býk
Gemini
Blíženci
Cancer (zodiac sign)
Rak
Leo
Lev
Virgo
Panna
Libra
Váhy
Scorpio
Štír
Sagittarius
Střelec
Capricorn
Kozoroh
speed
rychlost, překročit povolenou rychlost
My friend got arrested for speeding once.
Mého kamaráda jednou zatkli za překročení povolené rychlosti.
Promise me you won’t speed anymore.
Slib mi, že už nebudeš překračovat povolenou rychlost.
have something done / get something done
dát, nechat si něco udělat
Where do you have your hair cut?
Kde si necháváš stříhat vlasy?
She had her eyes checked.
Nechala si prohlédnout oči.
We’re having our kitchen painted next week.
Příští týden si necháme vymalovat kuchyň.
You should have your car fixed.
Měl by sis to auto nechat opravit.
He’ll have the report sent by tomorrow.
On nechá to hlášení poslat do zítřka.
right away
hned, okamžitě, rovnou
I’ll take care of it right away.
Hned se o to postarám.
We’ll pick you up right away. Where are you?
Hned tě vyzvedneme. Kde jsi?
in the meantime
mezitím
Wait here please. In the meantime, would you like a cup of coffee?
Počkejte tu, prosím. Nedali byste si mezitím šálek kávy?
you had better do something
raději bys měl
We’d better work faster. We’re almost out of time.
Radši bychom měli pracovat rychleji. Už nám dochází čas.
She’d better go if she wants to catch a train.
Radši by měla jít, jestli chce chytit vlak.
You’d better not buy it if you can’t afford it.
Radši by sis to neměl kupovat, jestli si to nemůžeš dovolit.
I’d better not have another glass of wine.
Radši bych si tu další sklenku vína neměl dávat.
handle
vypořádat se s, zvládnout co, poradit si s
I have no idea how to handle this tricky situation.
Nemám ani ponětí, jak se s touhle ošidnou situací vypořádat.
He can’t handle this job, he isn’t experienced enough.
On si s touhle prací neumí poradit, není dost zkušený.
stick
řadicí páka (hovorově)
Can you handle a stick?
Dokážeš si poradit s řadicí pákou?
gear
rychlostní stupeň, rychlost (o řazení v autě)
I’ve always been pretty bad at changing gears.
Řazení mi nikdy moc nešlo.
slip
sklouznout, uklouznout, proklouznout
Be careful, don’t slip!
Buď opatrný, neuklouzni!
I slipped as I walked into the shower.
Uklouzl jsem, jak jsem vešel do sprchy.
briefly
krátce, na chvilku, stručně
Her hand slipped briefly from the steering wheel.
Ruka jí na chvilku sklouzla z volantu.
He explained briefly what he had meant by his words.
On stručně vysvětlil, co měl svými slovy na mysli.
flirt
flirtovat
You shouldn’t flirt with policemen.
Neměla bys flirtovat s policisty.
They flirted with each other at the party.
Oni spolu na té party flirtovali.
ticket
lístek z pokutového bločku, pokuta za dopravní přestupek
How come you got a ticket for speeding again?
Jak to, že jsi zase dostal pokutu za překročení povolené rychlosti?
I’m supposed to pay two hundred dollars according to the ticket.
Podle toho pokutového lístku mám zaplatit dvě stě dolarů.
petty
drobný, nepodstatný, banální
We hate all those petty fights with our colleagues.
Nesnášíme všechny ty nepodstatné hádky s kolegy.
She usually worries about the pettiest things.
Ona si obvykle dělá starosti i s těmi nejbanálnějšími věcmi.