Level 34 Level 36
Level 35

Lesson 25: Budoucí čas průběhový (future continuou


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
This time tomorrow we'll be sitting on the beach. I can’t wait!
Zítra touhle dobou budeme sedět na pláži. Nemůžu se dočkat!
This time tomorrow, we won’t be sitting on the beach anymore.
Zítra touhle dobou už na pláži sedět nebudeme.)
Will we be sitting on the beach this time tomorrow?
Budeme zítra touhle dobou sedět na pláži?
You‘ll be sitting in your office this time next week.
Příští týden touto dobou budeš sedět v kanceláři.
Will they be leaving by this time tomorrow?
Budou zítra do této doby už odjíždět?
We‘ll be having dinner when he arrives.
Budeme zrovna večeřet, až on dorazí. Až on dorazí, už budeme jíst.)
We‘ll have dinner when he arrives.
Dáme si večeři, až on dorazí. Až on dorazí, teprve začneme jíst.
I‘ll be helping my parents in the garden all day tomorrow.
Zítra budu celý den pomáhat rodičům na zahradě.
How long will you be waiting there?
Jak dlouho tam budeš čekat?
She says she‘ll be living in London in two years‘ time.
Ona říká, že za dva roky bude žít v Londýně.
I think that in twenty years, most people will be working from home.
Myslím, že většina lidí bude za dvacet let pracovat z domu.
Unfortunately, sea levels will still be rising in twenty years.
Hladiny moří bohužel budou za dvacet let stále stoupat.