Level 30 Level 32
Level 31

Lesson 24: DIY Christmas Gift Ideas Part 2


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
candy cane
cukrový špalek
coconut
kokos, kokosový
berry
bobule, bobulovitý ovocný plod (jahoda, borůvka, brusinka, malina...)
You can add some red berries to add colour to the body scrub.
Můžete přidat nějaké červené bobule, abyste tělovému peelingu dodali barvu.
pattern
vzor, vzorec, schéma
All foreign languages have some kind of a pattern, even English.
Všechny cizí jazyky mají nějaký vzorec, dokonce i angličtina.
turn out
dopadnout, skončit, vyvrbit se (frázové sloveso)
Unfortunately, my original idea didn’t turn out well.
Můj původní nápad bohužel nedopadl dobře.
Eventually, it turned out to be just a mistake.
Nakonec se ukázalo, že to byla jen chyba.
try something out
vyzkoušet, otestovat co (frázové sloveso)
When we tried this recipe out, it turned out great.
Když jsme ten recept vyzkoušeli, dopadl skvěle.
end up with
dopadnout jak, vyjít jak, na konci mít co (frázové sloveso)
I tried out a special recipe at the weekend but I ended up with nothing to eat.
O víkendu jsem vyzkoušela speciální recept, ale nakonec jsem neměla co jíst.
candied
kandovaný, slazený
pecan
pekanový ořech
maple syrup
javorový syrup
cacao powder
kakao, kakový prášek
as well
také, taky (bývá na konci věty a je o trošku formálnější než too nebo also)
They’ve tried to make homemade chocolate and they want to make scented candles as well.
Oni už si vyzkoušeli udělat domácí čokoládu a chtějí si také vyrobit voňavé svíčky.
Tell me about the other job offer as well.
Řekni mi taky o té druhé pracovní nabídce.
wanna
hovorová zkrácená verze „want to“
We don’t wanna go anywhere.
Nechceme jít nikam. (hovorově)
I wanna help.
Chci pomoct. (hovorově)
heat up
zahřát, ohřát, přihřát (frázové sloveso)
There’s chicken and potatoes in the fridge, you can heat it up for dinner.
V ledničce je kuře a brambory, můžeš si to ohřát k večeři.
bake
péct, upéct
Would you like us to bake a birthday cake for you?
Chtěl bys, abychom ti upekli narozeninový dort?
I baked the bread for too long and I burned it.
Pekl jsem ten chléb příliš dlouho a spálil jsem ho.
do something from scratch
od píky, úplně od začátku
It’s definitely difficult to learn a foreign language from scratch.
Je rozhodně těžké učit se cizí jazyk úplně od začátku.
skip
přeskočit, vynechat něco
I skipped the part of the film which was too boring and continued watching.
Přeskočil jsem tu část filmu, která byla příliš nudná, a pokračovala ve sledování.
You can skip the words you don’t want to learn.
Slovíčka, která se nechcete učit, můžete přeskočit.
instead (of)
místo toho, namísto čeho
You could buy some chocolate instead of making it from scratch.
Mohli byste si nějakou čokoládu koupit místo toho, abyste ji vyráběli od píky.
It’s too late for coffee but we can have tea instead.
Na kávu už je moc pozdě, ale můžeme si místo toho dát čaj.
stir
míchat, zamíchat, rozmíchat, promíchat
I was stirring the soup when I realized I had forgotten to cut carrots.
Míchala jsem polévku, když jsem si uvědomila, že jsem zapomněla nakrájet mrkve.
thicken
zhoustnout, zahustit
How long should I stir before the sauce thickens?
Jak dlouho bych měl míchat, než ta omáčka zhoustne?
baking tray
plech (na pečení)
set set set
ztuhnout (v kontextu vaření) (nepravidelné sloveso)
freezer
mrazák, mraznička
Let it all set in the freezer for fifteen minutes.
Nechte vše ztuhnout v mrazáku po dobu 15 minut.
piece
kus, kousek, součást
How many pieces of the cake have you eaten?
Kolik kousků toho dortu už jsi snědl?
I dropped my favourite cup and it broke into pieces.
Upustila jsem svůj oblíbený hrnek a on se rozbil na kousky.
to be good to go
být připravený, být hotový
Wait, I’ll just get dressed and I’m good to go.
Počkej, jen se obléknu a můžu jít (jsem připravený).
Cut the chocolate into pieces and you’re good to go.
Nakrájejte čokoládu na kousky a máte hotovo.
post
publikovat, zveřejnit na sociálních sítích, příspěvek na sociálních sítích
Do you want me to post the photos and share them with you?
Chceš, abych ty fotky publikoval a sdílel je s tebou?
Have you seen my newest post on Facebook?
Už jsi viděl můj nejnovější příspěvek na Facebooku?
follow
sledovat (na sociálních sítích), následovat
Why are you following me?
Proč mě sledujete?
The events which followed surprised us.
Události, které následovaly, nás překvapily.
social media
sociální sítě
Follow me on social media and don’t forget to subscribe.
Sledujte mě na sociálních sítích a nezapomeňte se přihlásit k odběru.
link
odkaz
Send me the link to the recipe please.
Pošli mi prosím odkaz na ten recept.
list
uvést, vypsat, sestavit seznam čeho
I should list all the things we’ll pack.
Měl bych sepsat seznam všech věcí, které si zabalíme.
I’m afraid your name isn’t on the list.
Obávám se, že vaše jméno není na seznamu.
give something a thumbs up
dát něčemu či někomu palec nahoru
Give me a thumbs up if you liked this video.
Dejte mi palec nahoru, pokud se vám tohle video líbilo.