Level 25 Level 27
Level 26

Lesson 21: At the Doctor's


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sick
nemocný (necítím se dobře, je mi špatně)
I’m sick so I probably won’t come to work today.
Je mi špatně, takže dnes nejspíš nepřijdu do práce.
ill
nemocný (obecnější, jsem nachlazený, mám nějakou nemoc...)
He seems quite ill.
On vypadá docela nemocný.
not feel well
necítit se dobře, cítit se nemocný, nebýt ve své kůži
My sister isn’t feeling well so I’m taking care of her.
Moje sestra se necítí dobře, a tak se o ni starám.
feel dizzy / be dizzy
motat se hlava, točit se hlava, mít závrať
I’m all right, I’m just a little dizzy.
Jsem v pořádku, jen se mi trochu motá hlava.
Every time I get up too quickly I feel dizzy.
Pokaždé, když příliš rychle vstanu, zatočí se mi hlava.
weak
slabý
I’ve been feeling weak recently.
Poslední dobou je mi slabo.
injury
zranění, poranění, úraz
sprained ankle
vyvrtnutý kotník
pulled muscle
natažený sval
pull a muscle
natáhnout si sval
Do this exercise carefully because you could easily pull your thigh muscles.
Provádějte tohle cvičení opatrně, protože byste si mohli snadno natáhnout stehenní svaly.
cut cut cut
říznout se, pořezat se, řezat, krájet (nepravidelné sloveso)
There was blood everywhere because he’s cut his finger.
Všude byla krev, protože se řízl do prstu.
I’m cutting carrots and cucumbers.
Právě krájím mrkve a okurky.
burn burnt burnt / burn burned
spálit se, spálit, hořet, připálit (nepravidelné i pravidelné)
Ouch, I’ve burned my tongue again!
Au, zase jsem si spálil jazyk!
swollen
nateklý, opuchlý
My ankle is swollen and hurts. It’s sprained.
Můj kotník je oteklý a bolí. Je vyvrtnutý.
sickness / illness
nemoc, onemocnění
the flu
chřipka
runny nose
rýma
cold
nachlazení
Oh no, I’ve caught a cold again.
Ale ne, zase jsem chytil nachlazení.
fever
horečka
cough
kašel, kašlat
She had a terrible cough yesterday.
Ona měla včera příšerný kašel.
My child keeps coughing. We should see a doctor.
Moje dítě nepřestává kašlat. Měli bychom jít za doktorem.
sneeze
kýchnout, kýchat
I can’t stop sneezing.
Nemůžu přestat kýchat.
disease
nemoc, choroba
cancer (disease)
rakovina
chronic disease
chronická nemoc
allergy
alergie
heart disease
srdeční choroba
infectious disease
nakažlivá choroba
hurt hurt hurt
bolet, zranit (si), zranit někoho, poranit (si), ublížit někomu (nepravidelné sloveso)
My knee hurts when I run.
Bolí mě koleno, když běžím.
Don’t hurt yourself.
Neubliž si.
His parents were badly hurt in the car accident.
Jeho rodiče byli ošklivě zranění při automobilové nehodě.
You’re hurting her. Stop!
Ubližuješ jí. Přestaň!
pain
bolest (počitatelné i nepočitatelné)
Do you have a pain anywhere else?
Cítíte bolest ještě někde jinde? Bolí vás to ještě někde jinde?
Can you describe the pain?
Můžete tu bolest popsat?
ache
bolet, bolest (začíná na A)
My whole body aches.
Bolí mě celé tělo.
headache
bolest hlavy
toothache
bolest zubu / zubů
stomachache
bolest žaludku
earache
bolest uší
backache
bolest zad
sore
bolavý, rozbolavělý
My eyes are sore because I’ve been watching TV for too long.
Mám bolavé oči, protože jsem se příliš dlouho koukal na televizi.
sore throat
bolest v krku
I’ve got a sore throat and a runny nose again.
Zase mě bolí v krku a mám rýmu.
stiff
ztuhlý, zatuhlý
Your back muscles are so stiff.
Tvoje svaly na zádech jsou tak ztuhlé.
Take a seat.
Posaďte se.
work out
přijít na, vymyslet, najít řešení, vyřešit, zjistit (frázové sloveso)
Let’s see if we can work out what’s wrong.
Pojďme se podívat, jestli dokážeme přijít na to, co s vámi je.
The doctor wasn’t able to work out what’s wrong with the patient.
Doktor nebyl schopný přijít na to, co s pacientem je.
move
hýbat, pohnout, pohybovat se
Can you move your thumb?
Můžete s tím palcem hýbat?
If you can’t move your fingers, your wrist is probably broken.
Jestliže nemůžete pohnout prsty, nejspíš máte zlomené zápěstí.
physically demanding
fyzicky náročný
Have you done anything physically demanding recently?
Dělal jste v poslední době něco fyzicky náročného?
rest
odpočívat, šetřit (se), ležet, odpočinek
You should rest your back so that the pulled muscle could heal.
Měl byste si ta záda šetřit, aby se ten natažený sval mohl zahojit.
You should take better care of yourself and rest more often.
Měl by ses o sebe lépe starat a častěji odpočívat.
for a while
na chvíli, nějakou dobu
You won’t be able to move the shoulder for a while.
Tím ramenem nebudete schopný nějakou dobu hýbat.
symptom
symptom
How long have you had these symptoms?
Jak dlouho už máte tyto symptomy?
aspirin
aspirin (počitatelné i nepočitatelné)
Take aspirin twice a day.
Berte aspirin dvakrát denně.
plenty of
spousta, dostatek, hodně čeho (začíná na P)
fluids
tekutiny
Don’t forget to drink plenty of fluids.
Nezapomeňte pít hodně tekutin.