Level 23 Level 25
Level 24

Lesson 20: Health Check-up


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skill
dovednost
listening skills
poslechové dovednosti
You should practise your language skills as often as you can.
Měl bys cvičit své jazykové dovednosti co nejčastěji.
image
obrázek
dialogue
rozhovor, dialog
carefully
pozorně, pečlivě
Listen carefully to the short dialogue.
Pozorně si poslechněte krátký rozhovor.
You don't have to drive so carefully.
Nemusíš řídit tak opatrně.
doctor‘s office (AmE) / surgery (BrE)
ordinace
I'm afraid the doctor's office is closed on Friday.
Obávám se, že ordinace je v pátek zavřená.
dentist‘s office
zubařská ordinace
When are you finally going to call the dentist's office?
Kdy se konečně chystáš zavolat do té zubařské ordinace?
dentist
zubař
I'm afraid of dentists!
Bojím se zubařů!
health check-up
celkové lékařské vyšetření, lékařská preventivní prohlídka
What days are available for a health check-up?
Jaké dny je k dispozici preventivní prohlídka?
patient
pacient
nurse
sestra
My grandma used to work as a nurse.
Moje babička kdysi pracovala jako sestra.
doctor
doktor
Are you one of the doctor's patients?
Jste jedním z doktorových pacientů?
doc
doktůrek, hovorové oslovení doktora
tooth
zub
teeth
zuby (nepravidelné množné číslo)
I wish I had nice teeth.
Kéž bych měl hezké zuby.
bone
kost
How many bones are there in the human body?
Kolik kostí má lidské tělo?
GP (general practitioner)
praktický lékař, obvodní lékař
surgeon
chirurg
perform an operation
operovat
treat somebody for something
ošetřit komu co, léčit koho na co
I was treated for a broken leg last year.
Loni mi léčili zlomenou nohu.
paediatrician
dětský doktor
Paediatricians treat children.
Pediatři léčí děti.
ophthalmologist
oční lékař
Ophthalmologists treat your eyes.
Oční lékaři léči vaše oči.
cardiologist
kardiolog
gynaecologist
gynekolog
orthopaedic doctor
ortoped
Orthopaedic doctors treat broken bones.
Ortopedi ošetřují zlomené kosti.
make an appointment
objednat se
I’d like to make an appointment for a health check-up please.
Rád bych se objednal na preventivní prohlídku prosím.
What time did you make the appointment for?
Na kdy ses objednal?
have an appointment at the doctor‘s
být objednaný k doktorovi
I couldn't call you on Monday because I had an appointment at the doctor's, remember?
V pondělí jsem ti nemohl zavolat, protože jsem byl objednaný k doktorovi, pamatuješ?
see a doctor
jít za doktorem, nechat se vyšetřit
He should see a doctor.
Měl by zajít za doktorem.
I went to see a doctor yesterday.
Včera jsem šel za doktorem.
standard
obvyklý, standartní
medical examination
lékařská prohlídka, lékařské vyšetření
Standard medical examinations aren't available today but tomorrow.
Běžná lékařská vyšetření nejsou k dispozici dnes, ale zítra.
until
do nějaké doby, až do, do kdy
What time is the surgery open until?
Do kdy je ordinace otevřená?
We stayed at our friend's until two o'clock.
Zůstali jsme u kamarádky až do dvou hodin.
weekday
pracovní den, den v týdnu
She's too busy on weekdays.
Ona je o pracovních dnech příliš zaneprázdněná.
I see.
rozumím, chápu, hmm, dobře
schedule
seznam činností, rozvrh, časový plán, zahrnout do plánu, naplánovat na určitou dobou
Wait, I'll check my schedule.
Počkejte, mrknu se na svůj rozvrh. Počkejte, podívám se, jestli mám volno.
The meeting is scheduled for next week.
Ta schůze je naplánována na příští týden.