Level 20 Level 22
Level 21

Lesson 18: Chaos Theory


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
theory
teorie
course
kurz (ve smyslu směr)
collision
kolize, srážka, střet
to be on a collision course
řítit se k maléru, hrozí nějaká srážka
whether
zda, jestli, ať už...
accident
nehoda
by accident
náhodou, náhodně
I don't believe it happened by accident.
Nevěřím, že se to stalo náhodou.
by design
zamýšleno, naplánováno, záměrně, dáno osudem
Whether it was by accident or by design, it doesn't matter now.
Ať už se to stalo náhodou nebo záměrně, už na tom teď nezáleží.
Whether it's difficult or not, you don't have a choice.
Ať už je to těžké nebo ne, nemáš na výběr.
coat
kabát
couple
pár (dva lidé ve vztahu, několik)
See you in a couple of days.
Uvidíme se za pár dní.
They're such a lovely couple!
Jsou tak rozkošný pár!
rehearse
zkoušet, nacvičovat, trénovat
performance
vystoupení, představení
She's rehearsing for tomorrow's performance.
Ona nacvičuje na zítřejší představení.
while
zatímco
While I was cleaning, they were cooking.
Zatímco jsem uklízel, oni vařili.
pick up
vyzvednout někoho někde (frázové sloveso)
Where would you like me to pick you up?
Kde bys chtěl, abych tě vyzvedl?
drop off
vysadit někoho někde (frázové sloveso)
Can you drop us off at the nearest subway station?
Můžete nás vysadit u nejbližší stanice metra?
all the while
po celou tu dobu, co...
All the while we were waiting for him, he was at home.
Po celou tu dobu, co jsme na něj čekali, byl doma.
cab
taxi (v americké angličtině)
miss
propásnout, zmeškat, minout
Don't miss the train!
Ať ti ten vlak neujede!
She missed the earlier bus.
Ona promeškala ten předchozí (dřívější) autobus.
boutique
módní butik
package
balík, balíček
wrap
zabalit něco do něčeho (do papíru apod...)
The package was wrapped in paper.
Ten balík byl zabalený v papíru.
Have you wrapped the Christmas gifts?
Už jsi zabalil ty vánoční dárky?
break up
rozejít se s někým (frázové sloveso)
They were a lovely couple but they broke up last week.
Byli rozkošný pár, ale před týdnem se rozešli.
block
zablokovat, zatarasit
Our credit card is blocked.
Máme zablokovanou kreditní cartu.
truck / lorry
nákladní auto, kamion (AmE / BrE)
delivery
zásilka, dodání, doručení
delivery truck
dodávka (auto)
pull away
rozjet se, vyjet (o autě) (frázové sloveso)
The delivery truck which was blocking us finally pulled away.
Ta dodávka, která nás blokovala, konečně vyjela.
to be able to
být schopný, moci, umět (opisný tvar od "can")
You'll be able to read English books soon.
Brzy budete moci číst anglické knihy.
He wasn't able to answer.
Nebyl schopný odpovědět.
shoelace
tkanička
Tie your shoelace.
Zavaž si tkaničku.
traffic light
semafor
Turn left at the nearest traffic lights.
Na nejbližším semaforu zabočte doleva.
drive by
projet okolo něčeho v autě, projet kolem (frázové sloveso)
We were driving by Tower Bridge when the accident happened.
Projížděli jsme kolem Tower Bridge, když se stala ta nehoda.
go by
projít kolem, projet kolem (frázové sloveso)
People were going by but nobody helped.
Lidé procházeli kolem, ale nikdo nepomohl.
series
série, řada, sled
What's your favourite TV series?
Jaký je tvůj oblíbený seriál?
intersecting
prolínající se, protínající se
incident
incident, událost
Life is just a series of intersecting incidents.
Život je jen sledem prolínajících se událostí.
How much do you remember from the incident?
Kolik si z toho incidentu pamatujete?
be out of control
nebýt pod kontrolou, vymknout se kontrole
He was drunk and out of control.
On byl opilý a vymknul se kontrole.
I hate when everything is out of control at work.
Nesnáším, když v práci není nic pod kontrolou.
momentarily distracted
na okamžik nedávat pozor, být na chvilku rozptýlený
hit hit hit
narazit, vrazit, zasáhnout (nepravidelné sloveso)
My dad's car hit a tree.
Tátovo auto narazilo do stromu.
The taxi driver was momentarily distracted and hit someone.
Ten taxikář na chvilku nedával pozor a někoho srazil.
leg
noha
crush
rozdrtit
Our car was completely crushed.
Naše auto bylo úplně na maděru.