Level 16 Level 18
Level 17

Lesson 15: Quiz Time


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
metaphor
metafora
greedy
chamtivý, nenasytný
He's the greediest person I know.
On je ten nejchamtivější člověk, kterého znám.
share
sdílet, dělit se o, podíl
She shared the video on Facebook.
Ona sdílela to video na Facebooku.
I share this room with my friend.
Dělím se o tenhle pokoj s kamarádem.
We haven't given them their share yet.
Ještě jsme jim nedali jejich podíl.
horse racing
dostihy
building
budova, stavení
skyscraper
mrakodrap
to be settled
osídlit
the Dutch
Holanďané
the Netherlands
Holandsko, Nizozemí
New York was settled by the Dutch.
New York byl osídlen Holanďany.
at the time
v té době, tehdy, tenkrát
My father worked as a teacher at the time.
V té době pracoval můj otec jako učitel.
Learning English was difficult for me at that time.
Učit se anglicky bylo pro mě tenkrát těžké.
subway
metro (AmE)
underground
metro (BrE)
the Tube
londýnské metro
subway station
stanice metra
subway line
trasa metra
to be named after
být pojmenován po
Times Square is named after a famous newspaper.
Times Square je pojmenováno po slavných novinách.
square
náměstí, čtverec
How far are we from the main square?
Jak daleko jsme od hlavního náměstí?
a well-balanced diet
dobře vyvážená strava / dieta
well-done work
dobře odvedená práce
a well-spoken person
člověk, který se dobře vyjadřuje
a well-known writer
známý spisovatel
a well-played game
dobře zahraná hra
a well-cooked meal
dobře uvařené jídlo
a blue-eyed woman
modrooká žena
gluten-free food
bezlepkové jídlo
a sugar-free drink
nápoj bez cukru
a good-looking man
pohledný muž
old-fashioned clothes
staromódní oblečení
a part-time job
práce na půl úvazku, na částečný úvazek
a short-lived romance
románek, který neměl dlouhého trvání
a left-handed man
muž levák
a fifteen-year-old boy
patnáctiletý kluk
a two-hundred-metre-tall skyscraper
dvě stě metrů vysoký mrakodrap
a one-hundred-page book
stostránková kniha
an eight-hour work
osmihodinová práce
a two-kilometre-long street
dva kilometry dlouhá ulice
a ten-minute walk
desetiminutová procházka
a twenty-five-floor building
dvaceti pěti podlažní budova
a three-week trip
třítýdenní výlet
a fourteen-hour flight
čtrnáctihodinový let