Level 14 Level 16
Level 15

Lesson 13: Fantastic Tour of London by Bus


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sight
památka
sightseeing
chození po památkách, prohlídka památek
Let's go sightseeing.
Pojďme chodit po památkách. Pojďme si prohlédnout památky.
guide
průvodce
guided tour
prohlídka s průvodcem, průvodcovaná prohlídka
tourist
turista, turistický
fantastic
fantastický, skvělý, úžasný
open-top bus
autobus s otevřenou střechou, beze střechy za účelem jízdy po památkách
Welcome to this fantastic tour of London by an open-top bus.
Vítejte na této fantastické prohlídce Londýna autobusem beze střechy.
top
vrchol, vršek
What is on the top of the wardrobe?
Co je na vrchu té skříně?
tourist attraction
turistická atrakce, turistická zajímavost
You can see all the tourist attractions from your seat.
Všechny turistické atrakce můžete vidět ze svého sedadla.
extra
navíc, nebýt zahrnutý v ceně, být zvlášť
Do you have any extra umbrellas?
Máte nějaké deštníky navíc?
Here you go, I've got some extra money.
Tady máš, mám nějaké peníze navíc.
I'm afraid spirits are extra.
Obávám se, že alkoholické nápoje nejsou zahrnuty v ceně / jsou zvlášť.
wonderful
báječný, úžasný, skvělý, nádherný (začíná na w)
Where are we going on our wonderful tour?
Kam se chystáme na náši báječné prohlídce?
take took taken
zabrat, trvat nějaký čas (nepravidelné sloveso)
This tour usually takes ninety minutes.
Tahle prohlídka obvykle trvá 90 minut.
It took me four hours to get there.
Dostat se tam mi trvalo 4 hodiny.
museum
muzeum
wax figures
voskové figuríny
wax models of famous people
voskové modely slavných lidí
celebrity
celebrita
drive drove driven
řídit, jet v (autě...), zavézt někoho někam (autem...)
Don't worry, he's just driven me home.
Nedělej si starosti, on mě právě zavezl domů.
My mum drives to work every day.
Moje máma jezdí autem do práce každý den.
We're driving along the most famous street in London.
Právě projíždíme po nejslavnější ulici v Londýně.
clock
hodiny (na zdi, na věži, v mobilu...)
watch
hodinky
Why don't you wear a watch?
Proč nenosíš hodinky?
I always check the clock on my phone.
Vždycky se mrknu na hodiny v mobilu.
parliament
parlament
river
řeka
Would you like to walk with me along the river?
Chtěl by ses se mnou projít podél řeky?
whole
celý, celek, veškerý
city
město
I was busy the whole day.
Byl jsem celý den zaneprázdněný.
You can see the whole city from the London Eye.
Z Londýnského oka můžete vidět celé město.
They've never told me the whole story.
Oni mi nikdy neřekli celý příběh.
bridge
most
tower
věž
There is a big clock on the tower.
Na té věži jsou velké hodiny.
palace
palác
queen
královna
the Queen of England
královna Anglie Alžběta II.
Buckingham Palace is the residence of the Queen of England.
Buckinghamský palác je sídlem anglické královny.
in time
včas, zavčasu, tak akorát na
You're here just in time for dinner.
Jsi tu tak akorát na večeři.
We'll be there just in time to meet him.
Budeme tam včas / tak akorát, abychom se s ním seznámili.
exactly
přesně, přesně tak, úplně
It's exactly the same book.
Je to přesně ta samá kniha.
not exactly
ne tak úplně, ne tak docela
I'm not exactly sure about that.
Nejsem si tím tak úplně jistý.
lovely
půvabný, hezký, příjemný
What a lovely café!
To je ale půvabná / hezká kavárna!
get off a bus
vystoupit z autobusu
Everyone off the bus!
Všichni z autobusu!
I got off the train one stop early.
Vystoupil jsem z vlaku o zastávku dřív.
quick
rychle, honem, rychlý
Quick, it's getting dark.
Rychle, už se stmívá.
run ran run
běžet, běhat, utíkat (nepravidelné sloveso)
I love running.
Miluju běhání.
My sister runs almost every day.
Moje sestra běhá skoro každý den.
She ran a marathon last week.
Ona minulý týden běžela maraton.