Level 12 Level 14
Level 13

Lesson 11 Part 3: Passive voice (trpný rod)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
These shoes are made in China.
Tyto boty se vyrábí v Číně. (trpný rod v přítomném čase prostém)
The event was cancelled.
Ta akce byla zrušena. (trpný rod v minulém čase prostém)
Your questions will be answered.
Vaše otázky budou zodpovězeny. (trpný rod v budoucím čase prostém)
Your room is being cleaned.
Váš pokoj se právě uklízí. (trpný rod v přítomném čase průběhovém)
My dinner was being prepared when I came home.
Má večeře se právě připravovala, když jsem přišel domů. (trpný rod v minulém čase průběhovém)
It has been decided.
Už o tom bylo rozhodnuto. (trpný rod v předpřítomném čase prostém)
Your suitcases can be taken to your room by a bellboy.
Vaše kufry mohou být doneseny do vašeho pokoje poslíčkem. (trpný rod s modálním slovesem)
The project could be finished in a week.
Ten projekt by mohl být dokončen za týden.
We might be heard.
Mohli bychom být slyšeni. Je možné, že by nás mohli slyšet. (trpný rod s modálním slovesem)
It would be done soon.
Bylo by to hotové (uděláno) brzy. (trpný rod s modálním slovesem)
English should be taught in a fun way.
Angličtina by měla být vyučována zábavně. (trpný rod s modálním slovesem)
The email must be sent straightaway.
Ten email musí být odeslaný hned. (trpný rod s modálním slovesem)
Our children are going to be dressed up as witches.
Naše děti budou převlečené za čarodějnice. (trpný rod s vazbou going to)
My car is supposed to be fixed soon.
Moje auto má být brzy spravené. (trpný rod s vazbou supposed to)
Eggs used to be thrown at windows.
Vajíčka se kdysi házela na okna. (trpný rod s vazbou used to)
Your windows need to be washed.
Tvá okna potřebují umýt. (trpný rod v infinitivu)
He complained about being tricked.
On si stěžoval na to, že byl podvedený. (trpný rod v gerundiu)
It is said that
Říká se, že...Údajně... Má se za to, že...
It is believed that
Věří se, že...
expect
očekávat, čekat
I didn't expect you.
Nečekal jsem tě.
It is expected that
Očekává se, že...