Level 10 Level 12
Level 11

Lesson 11 Part 1: How to celebrate Halloween


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
culture
kultura
class
hodina, lekce, třída
contain
obsahovat, zahrnovat
The culture class contained interesting information.
Ta hodina o kultuře obsahovala zajímavé informace.
spooky
strašidelný (hovorovější varianta)
scary
strašidelný (neutrálnější varianta)
She doesn't like scary films.
Ona nemá ráda strašidelné filmy.
What a spooky scene!
To byla ale strašidelná scéna!
haunt
strašit, pronásledovat (nemoci na něco přestat myslet)
haunted house
strašidelný dům, dům, ve kterém straší
The question has been haunting me for days.
Ta otázka mě pronásleduje už dny. (=Už celé dny na tu otázku musím myslet.)
as
protože, jelikož, když, zatímco (slovíčko o dvou písmenech, které se může vyskytovat v roli některých spojek)
She smiled as she thought about the trip.
Usmála se, když pomyslela na ten výlet. (místo when můžeme použít....?)
October contains the spookiest day of the year as the 31st is Halloween.
Říjen obsahuje nejstrašidelnější den v roce, protože 31. je Halloween. (místo protože můžeme použít....?)
celebration
oslava, slavnost
His birthday celebration ended in the morning.
Jeho oslava narozenin skončila ráno.
origin
původ, počátek, kořeny
What are the origins of the Halloween celebrations in the UK?
Jaké jsou kořeny oslav Halloweenu v UK?
scholar
učenec, vědec
trace back
vysledovat zpětně, vystopovat, zjistit zpětně, sahat do nějaké doby
I can trace back the origins of my surname to the seventeenth century.
Můžu vysledovat kořeny svého příjmení až do sedmnáctého století.
Celtic
keltský
harvest
žně, úroda
festival
festival, slavnost
Some scholars think that Halloween was a Celtic harvest festival.
Někteří učenci si myslí, že Halloween byl keltskou oslavou úrody.
convert
přeměnit, proměnit, konvertovat
I need to convert this video into an mp3 recording.
Potřebuju konvertovat tohle video na mp3 nahrávku.
Christian
křesťan, křesťanský
whereas
zatímco (dáváme do kontrastu dvě tvrzení)
believe
věřit
He believes in God whereas I'm not a Christian.
On věří v Boha, zatímco já nejsem křesťan..
purely
čistě, ryze, pouze
original
původní
Whereas other scholars believe that Halloween is a purely original Christian festival.
Zatímco jiní učenci věří, že Halloween je čistě původní křesťanský festival.
event
událost, akce
adult
dospělý
child
dítě
children
děti
Halloween is a fun event for both adults and children.
Halloween je zábavná událost jak pro dospělé, tak pro děti.
They cancelled the event yesterday.
Oni tu akci včera zrušili.
workplace
pracoviště
office
kancelář
I'll finally have my own office at my new workplace.
Na svém novém pracovišti budu konečně svou vlastní kancelář.
fancy dress
kostým (britská angličtina), luxusní šaty, šaty na úrovni (americká angličtina)
store
obchodní dům (britská angličtina), obchod (americká angličtina)
Some employees wear fancy dress at stores during Halloween.
Někteří zaměstnanci nosí během Halloweenu v obchodních domech kostýmy.
costume
kostým, převlek
tend to
mít sklon, mít tendenci, obvykle dělat něco
Halloween costumes tend to be scary.
Halloweenské kostýmy obvykle bývají strašidelné / mají tendenci být strašidelné.
She tends to be late.
Ona má sklony chodit pozdě.
encourage
povzbudit, podporovat, dodávat odvahu
My friend keeps encouraging me to finish the novel.
Můj kamarád mě neustále povzbuzuje, abych ten román dokončil.
spirit of the day
nálada dne, rozpoložení dne, duch dne, atmosféra dne
dress up
vyšňořit se, oháknout se, převléci se do kostýmu (frázové sloveso)
Let's dress up and enjoy the spirit of Halloween.
Pojďme se oháknout a užít si atmosféru Halloweenu.
allow
dovolit, dopustit
When I was ten, my parents didn't allow me to watch scary films.
Když mi bylo deset, rodiče mi nedovolili dívat se na strašidelné filmy.
character
postava (literární, filmová...)
witch
čarodějnice
vampire
upír
Costumes tend to be scary characters such as witches and vampires.
Kostýmy obvykle bývají strašidelné postavy jako čarodějnice nebo upíři.
We're dressing up as witches tomorrow.
Zítra si na sebe vezmeme kostým čarodějnic.