Level 9 Level 11
Level 10

Lesson 10: Halloween is here!


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
holiday
svátek, prázdniny
public holiday
státní svátek
celebrate
slavit, oslavovat
country
země, stát
Halloween is a popular holiday in English speaking countries.
Halloween je v anglicky mluvících zemích oblíbeným svátkem.
Let's celebrate.
Pojďme slavit.
We celebrated a public holiday in our country last weekend.
Minulý víkend jsme v naší zemi slavili státní svátek.
similar
podobný
Halloween is similar to a Czech holiday called Dušičky.
Halloween je podobný českému svátku, kterému se říká Dušičky.
We're wearing similar clothes today.
Dneska máme na sobě podobné oblečení.
globalization
globalizace
in practice
v praxi, ve skutečnosti
Everything is more difficult in practice.
Všechno je v praxi těžší.
pumpkin
dýně
interested
zaujatý něčím, mít zájem o
interesting
zajímavý
I'm not interested in your offer.
O vaši nabídku nemám zájem.
Your offer isn't interesting.
Vaše nabídka není zajímavá.
bored
znuděný, nudit se
boring
nudný
We were bored by the film.
Ten film nás nudil. Byli jsme tím filmem znudění.
The film was boring.
Ten film byl nudný.
confused
zmatený
confusing
matoucí
I'm always confused at airports.
Na letištích jsem vždycky zmatený.
Airports are confusing.
Letiště jsou matoucí.
terrified
vyděšený
terrifying
děsivý
I was terrified by the horror film.
Byl jsem z toho hororového filmu vyděšený.
The horror film was terrifying.
Ten hororvý film byl děsivý.
excited
nadšený, vzrušený
exciting
vzrušující
Are you excited about the news?
Jste z té novinky nadšení?
Is the news exciting?
Je ta novinka vzrušující?
annoyed
rozčilený, podrážděný, otrávený
annoying
rozčilující, otravný
She's annoyed by her boss.
Její šéf ji rozčiluje. Ona je ze svého šéfa otrávená.
Her boss is annoying.
Její šéf je otravný / rozčilující.
shocked
šokovaný
shocking
šokující
Why are you so shocked?
Proč jsi tak šokovaný?
Why is it so shocking?
Proč je to tak šokující?
worried
znepokojený, dělající si starosti
worrying
znepokojivý, znepokojující
He's worried about global warming.
On je znepokojený globálním oteplováním. Globální oteplování ho znepokojuje.
Global warming is worrying.
Globální oteplování je znepokojující.
surprised
překvapený
surprising
překvapivý
I was surprised to see you.
Byla jsem překvapená, že tě vidím.
It was surprising to see you there.
Bylo překvapivé tě tam vidět.
tired
unavený
tiring
únavný, unavující
fascinated
fascinovaný
fascinating
fascinující
inspired
inspirovaný
inspiring
inspirující