Level 13 Level 15
Level 14

Epäsäännölliset verbit I - bjuda-försvinna


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bjuda, bjuder, bjöd, bjudit
tarjota
bli, blir, blev, blivit
tulla joksikin
dricka, dricker, drack, druckit
juoda
dö, dör, dog, dött
kuolla
falla, faller, föll, fallit
pudota, kaatua
fara, far, for, farit
matkustaa, ajaa
finnas, finns, fanns, funnits
olla olemassa
flyga, flyger, flög, flugit
lentää
fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt
jatkaa
få, får, fick, fått
saada
förstå, förstår, förstod, förstått
ymmärtää
försvinna, -vinner, -vann, -vunnit
kadota