Level 23 Level 25
Level 24

祝你生日快乐 [Leçon 22]


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Zhù
生日
Shēngrì
快乐
Kuàilè
Sòng
Shù
漂亮
Piàoliang
裙子
Qúnzi
Dǐng
帽子
Màozi
穿
Chuān
礼物
Lǐwù
舞会
Wǔhuì
跳舞
Tiàowǔ
咖啡馆
Kāfēiguǎn
Ràng
Chàng
歌儿
Gēr
Bié
外国
Wàiguó
外文
Wàiwén
Fàng
音乐
Yīnyuè
Zǎo
Wǎn
Fēng
Xìn
电视
Diànshì
睡觉
Shuì jiào