Level 2

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Algemeen mannenkiesrecht
Kiesstelsel waarbij alle mannen stemrecht hebben
Constitutionele monarchie
Koninkrijk waarin de koning is gebonden aan de grondwet
Franse Revolutie
Democratische revolutie in Frankrijk vanaf 1789 waardoor Frankrijk een constitutionele monarchie en daarna een republiek werd
Gematigd
Voorstander van beperkte veranderingen
Guillotine
Valbijl
Radicaal
Voorstander van vergaande veranderingen
Schrikbewind
Regering die heerst door met staatsterreur tegenstanders uit te schakelen en de bevolking bang te maken
Staatsgreep
Plotselinge en gewelddadige overname van de staatsmacht
Terreur
Geweld plegen en ermee dreigen met het doel schrik aan te jagen
Tribunaal
Rechtbank voor bijzondere omstandigheden