Level 17
Level 18

elvont viszonyok


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vmi gyanánt
jako coś
vmi nélkül
bez czegoś
vmi hiányában
z braku/bez czegoś
vmi helyett
zamiast czegoś
vmi esetén
w przypadku
vmi alapján
na podstawie czegoś
vminek megfelelően
odnośnie do czegoś
vmi szerint
według czegoś
vminek fényében
w świetle czegoś
vmihez mérten
w porównaniu z
vmihez képest
oprócz czegoś
vmihez viszonyítva
w stosunku do
vmivel összevetve
w porównaniu z (vel)
vmit összehasonlítva
w porównaniu do (vmit)
vmi közvetítésével
poprzez
vmi segítségével
z pomocą
vmi révén
poprzez (R)
vmi útján
w drodze
vmit tekintve
dotyczący czegoś
vmit nézve
według czegoś
vmi tekintetében
pod względem
vmi szempontjából
z punktu widzenia