Level 2
Level 1

1-60


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yek
bir
û
ve
bûn
olmak
boyî
için
ez
ben
gotin
demek, söylemek
pir
çok
kirin
yapmak, etmek, koymak
çi
ne ?
wek
gibi
daha, henüz
standin
almak
hebûn
sahip olmak, var olmak, varlık
xwe
kendi
hatin
gelmek, geliş, gelir
bi
sözcüklere ile, -cı,-ca,-cu,-li,-lı ekleri katan önek
dan, dayin
vermek, ödemek
fakat, ama, yalnız
dûvre
sonra
qas
kadar
şûn
yer
herî
en
mirov
insan
her
her
xwestin
istemek, arzu etmek, talep etmek
sal
yıl, sene
derçûn
çıkmak
dîtin
görmek, görüş
roj
gün, gündüz
em
biz
çûn, çûyin
gitmek, gidiş
kar
ewk
şey, falan anlamında sözcük
navber
ara, arasında
nasîn
tanımak, bilmek
dest
el
dem
zaman, vakit
zarok
çocuk
du
iki
lênihêrin
bakmak
karkirin
çalışmak
destpêkirin
başlamak, girişmek
yol
man, mayîn
kalmak
çima
neden? niçin?
we
siz
bare
konu, mevzu
baş
iyi
jin
kadın
cîhan
dünya
ser
baş
xanî
ev, bina, konut
barîdox
durum, vaziyet
lay
yan, taraf
borîn
geçmek
gotin
söylemek
hewce
gerekli, lazım
me
biz, bizim, bize
zanîn
bilmek (bilgi)
sedem
neden, sebep