Level 2
Level 1

1. sloupec


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Sportart, en
druh sportu
teilnehmen
zúčastnit se
stattfinden
konat
das Finale, -
finále
das Frühjahr, e
jaro
die Jugend
mládež
trainieren
trénovat
der Wettbewerb, e
soutěž, závod
jährlich
ročně
die Leichtathletik
(lehká) atletika
der Skilanglauf
běh na lyžích
der Wettkampf, ¨-e
závod, zápas
positiv
pozitivní, pozitivně
der Wert, e
hodnota
gestern
včera
der erste Platz
první místo
erreichen
dosáhnout, dosahovat
der Minister, -
ministr
der Gewinner, -
vítěz
die Mannschaft, en
mužstvo
gewinnen
vyhrát, vyhrávat
verlieren
prohrát, prohrávat
anmelden
přihlásit, přihlašovat
zusehen
dívat se, sledovat
mitspielen
zúčastnit se hry/zápasu, hrát spolu
das Tagebuch, ¨-er
deník
mal sehen
uvidím/e
das Ereignis, se
událost
das Heimatland, ¨-er
rodná země, vlast
formulieren
zformulovat
das Halbfinale, -
semifinále
der Extremsport
extrémní sport
die Extremsportarten
extrémní sporty
der weltgrößte
největší na světě
rund 900.000
kolem 900 000
das Geräteturnen
sportovní GYMNASTIKA
das Rudern
veslování
die Bundesfinalveranstaltung, en
celostátní finále (v SRN)
stehen für
zaručovat, znamenat
der Teamgeist
týmový duch
der Organisator, en
pořadatel
die Form, en
tvar, forma
der Infinitiv, e
infinitiv
(un)trennbare Verben
slovesa s (ne)odlučitelnou předponou