Level 1 Level 3
Level 2

Les 2


132 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hoe gaat het?
Hogy vagy?
antwoorden
válaszol
het antwoord
válasz
Hoe gaat het met je?
Hogy vagy?
Hoe gaat het met u?
Hogy van?
volgend
következő
goed
jó, helyes
de volgorde
sorrend
positief
pozitív
Het gaat wel
Megvagyok.
negatief
negatív
fantastisch
remekül, fantasztikusan
prima
remekül, prímán
niet zo goed
nem túl jól
niet zo best
nem túl jól
hartstikke goed
nagyon jól
slecht
rosszul
o, best
jól
de persoon
személy
door de klas
körbe az osztályteremben
lopen
sétál
de klas
osztályterem
de beschrijving
leírás
de patiënt
beteg (férfi)
de patiënte
beteg (nő)
de vrouw
de toerist
turista (férfi)
de toeriste
turista (nő)
de vriend
barát
iets tegen iemand zeggen
mond vmit vkinek
vandaag
ma
op/met vakantie zijn
nyaral
werken
dolgozik
jullie
ti
boffen
szerencsés
geluk hebben
szerencséje van
het weer
időjárás
Pardon!
Elnézést!, Bocsánat!
Pardon?
Tessék?
Wat zeg je?
Mit mondtál?, Hogy mondtad?
bedoelen
ért vmit vhogy, céloz vmire
Ik bedoel...
Úgy értem...
lekker
szép, kellemes (időjárás)
onze
a mi ...-nk
Welkom!
Isten hozott/hozta!, Üdvözlünk/Üdvözöljük!
de afdeling
osztály, részleg
Dank je wel
Köszönöm szépen!
Nou...
Hát...
Mag ik even voorstellen? Dit is...
Hadd mutassam be ...-t
mogen
szabad vmit csinálni
spreken
beszél
een beetje
egy kicsi
de dochter
lány (gyermek)
in de buurt
a közelben
Hoe maakt u het?
Hogy van?
leren
tanul
proberen
próbálkozik, megpróbál
Wie is dat?
Ő kicsoda?
dezelfde
ugyanaz
de reactie
reakció
naspelen
eljátszik
de situatie
szituáció
het rollenspel
szerepjáték
de vriendin
barátnő
oud
öreg
Hoi, hoe gaat het ermee?
Szia, hogy vagy?
de man
férj
de kennis
ismerős
kennen
ismer
de bekende
ismerős
jong
fiatal
de mens
ember
gewoon
csak, csupán
ouder
öregebb, idősebb
natuurlijk
természetesen
de oma
nagymama
automatisch
egyből, rögtön
vinden
talál, vmilyennek tart vmit
correct
helyes, helyénvaló
de generatie
generáció
liever
inkább
soms
néha
alleen
csak
alle
minden, az összes
bij ons
nálunk
normaal
átlagos, megszokott
de huisvrouw
háziasszony
de arts
orvos
de administratief medewerker
ügyintéző
de student
hallgató (férfi)
de studente
hallgató (nő)
de mening
vélemény
het argument
érv
vriendelijk
barátságos
onvriendelijk
barátságtalan
beleefd
udvarias
onbeleefd
udvariatlan
leuk
kedves
beter
jobb
want
mert
Ik ben voor...
... mellett vagyok, ...-ra/-re szavazok
tegen
ellen
het getal
szám(jegy)
aankruisen
bejelöl, beikszel
Van welk spoor?
Melyik vágányról?
het spoor
vágány
vertrekken
indul, elindul
de trein naar...
a ...-ba/-be/-ra/-re tartó vonat
naar
-ba/-be/-ra/-re, valahova
het vertrek
indulás
Keulen
Köln
Parijs
Párizs
verder
tovább
plus
meg
maal
...-szor/-szer/-ször
gedeeld door
osztva ...-val/-vel
delen
oszt
min
...-ból/-ből
de adressenlijst
címlista
het adres
cím
de lijst
lista
noteren
felír, feljegyez, leír
het telefonnummer
telefonszám
de telefoon
telefon
het nummer
szám(sor)
uw
az ön ...-ja/-je
kunnen
tud vmit, képes vmire
misschien
talán
de fax
fax
Ik heb geen fax
Nincs faxom.
het kengetal
körzetszám
nemen
vesz, fog