Level 2 Level 4
Level 3

Unit 3


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
address
n aadress
all
adv kõik
America
n Ameerika
another
pron teine, veel üks
audition
n prooviesinemine
band
n bänd
boy
n poiss
brother
n vend
builder
n ehitaja
bus driver
n bussijuht
business
n äri
excited
adj põnevil
excuse me
vabandage
forty
40
Good luck!
Edu!
Great!
adv Suurepärane!
happy
adj rõõmus, õnnelik
here
adv siin
Hi
Hei
I don't understand
Ma ei saa aru
I'm sorry
Palun vabandust
interesting
adj huvitav
interview
n intervjuu
Ireland
Iirimaa
job
n töö
live
v elama
magazine
n ajakiri
now
adv nüüd
nurse
n medõde
on tour
n tuuril
other
adj teine
over there
seal eemal
personal information
n isikuandmed
phone number
n telefoninumber
police
n politsei
same
adj sama
Scotland
Šotimaa
shop assistant
n poemüüja
singer
n laulja
sorry
vabandust
station
n jaam
Sweden
Rootsi
thanks a lot
tänan väga
tired
adj väsinud
town
n linn
very
adj väga
well
adv hästi
winner
n võitja
yet
adv veel mitte