Level 13
Level 14

Unit 14


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abroad
v võõrsil
across
adv üle
all year round
aastaringi, terve aasta
along
prep mööda, piki
assistant
n abiline, assistent
autoroute
n kiirtee (Prantsusmaal)
balcony
n rõdu
banana
n banaan
begin
v alustama, algama
Belgium
n Belgia
biology
n bioloogia
bistro
n bistroo
boat
n paat
bridge
n sild
campus
n ülikoolilinnak
canals
pl n kanalid (veekogu)
carefully
adj ettevaatlikult
check in
v registreeruma (hotellis, lennujaamas)
chef
n peakokk
chemistry
n keemia
connection
n ühendus
cost
n maksumus, hind
cruise
n kruiis
developing countries
pl n arengumaad
doctors
pl n arstid
east
n ida (ilmakaar)
economics
n majandus
Europe
n Euroopa
events
pl n sündmused
exam
n eksam
explain
v seletama, selgitama
expressions
pl n väljendid, ütlused
flight
n lend
future
n tulevik
grow up
suureks saama, üles kasvama
gymnasium
n gümnaasium
hope
v lootma
housewife
n koduperenaine
how long?
kui kaua?
imagine
v ette kujutama, kujutlema
important
n oluline
jeep
n džiip
journalist
n ajakirjanik
know
v teadma, tundma
local
adj kohalik
medicine
n ravim, meditsiin
modern languages
pl n nüüdiskeeled
motorbike
n mootorratas
move
v kolima; liigutama
nearby
adj ligidal
nervous
adj närviline
overnight
adv üleöö
painter
n maaler
party
n pidu
physics
n füüsika
piece of information
n infokild
plans
pl n plaanid
pleasure
n heameel
psychology
n psühholoogia
quickly
adv kiiresti
quite often
üsna tihti
research company
n uurimisfirma
revision
n läbivaatus?
ride
n sõit
romantic
adj romantiline
rucksack
n seljakott
safari
n safari
Same to you
Sama Sulle
Scottish
adj šotlane
See you again soon
Näeme varsti jälle
South Africa
n Lõuna-Aafrika
souvenir
n suveniir
steak
n lihalõik
sunshine
n päikesepaiste
tent
n telk
there
adv seal
transport
n transport
trip
n reis, matk
tunnel
n tunnel
women
pl n naised
Zambia
n Sambia