Level 3 Level 5
Level 4

Bài 4


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
muốn, cần, phải
đổi
tiền
多少
bao nhiêu
một
trăm
美元
đồng đô la Mỹ
hai
ba
bốn
năm
hai (cặp, đôi,...)
cốc, tách, ly
块(元)
đồng(đơn vị tiền tệ cơ bản của trung quốc
(lượng từ dùng phổ biến nhất)
sáu
毛(角)
hào( đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, = 1/10 đồng)
chai, bình, lọ
bảy
tám
(lượng từ dùng cho sách vở,..) quyển, cuốn
chín
mười
xu(đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, = 1/10 hào)
我 要 换 钱
Tôi muốn đổi tiền
换 多少?
Đổi bao nhiêu?
换 一 百 美元
Đổi 100 đô la mỹ
两 杯 咖啡, 多少 钱?
2 ly cafe, bao nhiêu tiền?
五 块
5 đồng