Level 2
Level 1

Bài 1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(ngôi thứ 2 số ít) anh, chị, bạn, em,...
tốt, khỏe, được
(ngôi thứ 2 số ít, cách xưng hô kính trọng) ngài, ông, bà,...
你们
(ngôi thứ 2 số nhiều) các ông, các bà, các anh, các chị, các em,...
老师
thầy(cô) giáo, giáo viên
Không
客气
Khách khí, khách sáo
mời, xin mời
vào, đi vào
ngồi
nghe
nói
đọc
viết
你 好
Xin chào
谢 谢
Cảm ơn
不 客 气
Đừng khách sáo
对 不 起
xin lỗi, có lỗi với...
没 关系
Không sao, không việc gì
再 见
tạm biệt
请 进
mời vào