Level 13 Level 15
Level 14

Формирование вопросов.


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Máš (ty) dvadsať rokov?
Тебе двадцать лет?
Nie, ja nemám dvadsať rokov.
Нет, мне не двадцать лет.
Má Zuzka dvadsať rokov?
Зузке двадцать лет?
Áno, Zuzka má dvadsať rokov.
Да, Зузке двадцать лет.
Voláš sa Kristína?
Тебя зовут Кристина?
Máš sa dobre?
Тебе хорошо? Ты в порядке?
Koľko má Zuzka rokov?
Сколько Зузке лет?
Aký je muž?
Какой (есть) мужчина?
To je vysoký muž.
Это высокий мужчина.
Čo robí muž?
Что делает мужчина?
Muž číta.
Мужчина читает.
Koľko rokov má Jana?
Сколько лет Яне?
Ako hovorí študent?
Как говорит студент?
Študent hovorí po nemecky.
Студент говорит по-немецки.