Level 8 Level 10
Level 9

New level


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Actaea spicata
Czerniec gronkowy
Adoxa moschatellina
Piżmaczek wiosenny
Alliaria petiolata
Czosnaczek pospolity
Allium ursinum
Czosnek niedźwiedzi
Andromeda polifolia
Modrzewnica zwyczajna
Anemone ranunculoides
Zawilec żółty
Angelica sylvestris
Dzięgiel leśny
Aquilegia vulgaris
Orlik pospolity
Arctostaphylos uva-ursi
Mącznica lekarska
Arnica montana
Arnika górska
Astragalus glycyphyllos
Traganek szerokolistny
Astrantia major
Jarzmianka większa
Campanula rotundifolia
Dzwonek okrągłolistny
Cardamine amara
Rzeżucha gorzka
Cardamine impatiens
Rzeżucha niecierpkowata
Carex gracilis
Turzyca zaostrzona
Carex riparia
Turzyca brzegowa
Chaerophyllum temulum
Świerząbek gajowy
Chamaecytisus ratisbonensis
Szczodrzeniec rozesłany
Chamaenerion angustifolium
Wierzbówka kiprzyca
Chimaphila umbellata
Pomocnik baldaszkowy
Circaea intermedia
Czartawa pośrednia
Clinopodium vulgare
Klinopodium pospolite