Level 7 Level 9
Level 8

Konuşasım Var


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tell me more
biraz daha anlat
tell me about your relationship
bana ilişkinden bahset
do you want to talk about your health?
sağlığın hakkında konuşmak istiyor musun?
we can always talk about the weather
her zaman havadan konuşabiliriz
French people love talking about food
Fransızlar yiyeceklerden konuşmayı çok severler
I don't want to talk about my love life
aşk hayatım hakkında konuşmak istemiyorum
talking about relationships makes him embarrassed
ilişkilerinden konuşmak onu utandırıyor
my dad doesn't know anything about technology
babam teknoloji hakkında hiçbir şey bilmiyor
should we tell him about the argument?
onlara tartışmadan bahsedelim mi?