Level 3 Level 5
Level 4

Use comparatives with modifiers


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Your life is not as complicated as you think it is.
Twoje życie nie jest tak skomplikowane, jak myślisz, że jest.
Mary is not as talkative as her father.
Mary nie jest tak rozmowna jak jej ojciec.
It is much hotter at the beach today than it is in the city.
Na plaży jest zdecydowanie bardziej gorąco niż w mieście.
His old car is far nicer than his new car.
Jego stary samochód jest o wiele ładniejszy niż jego nowy samochód.
The bag weighs a little lighter than that one.
Ta torba jest nieco lżejsza od tamtej.
This bag is slightly heavier than that one.
Ta torba jest nieco cięższa niż ta.
Italy is a little bit larger than England.
Włochy są trochę większe od Anglii.
They walked further and further but it was no use.
Szli dalej i dalej, ale to nie miało sensu.
The police officer got closer and closer.
Policjant podszedł bliżej i bliżej.
The more I shout at you, the less you listen.
Im bardziej na ciebię krzyczę, tym mniej mnie słuchasz.
The harder I work, the more I earn.
Im ciężej pracuję, tym więcej zarabiam.
The fresher the food is, the better it tastes.
Im jedzenie jest świeższe, tym lepiej smakuje.
I'm a little more tired than usual because I didn't sleep well last night.
Jestem trochę bardziej zmęczony niż zwykle, bo nie spałem dobrze zeszłej nocy.