Level 25 Level 27
Level 26

Talk about hypothetical situations


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What would you do if you found a wallet on the sidewalk?
Co byś zrobił, gdybyś znalazł portfel na chodniku?
What would you do if you had 10 million dollars?
Co byś zrobił, gdybyś miał 10 milionów dolarów?
Would you come if you had time?
Przyszedłbyś, gdybyś miał czas?
We would go to the beach if it were sunny.
Poszlibyśmy na plażę, gdyby było słonecznie.
I would be thankful if he would let me hand in my assignment next week.
Byłbym wdzięczny, gdyby pozwolił mi oddać zadanie w przyszłym tygodniu.
If she left now, she could catch the bus.
Jeśli by wyszła teraz, zdążyłaby na autobus.
If she left now, she might catch the bus.
Jeśli by wyszła teraz, zdążyłaby na autobus.