Level 16 Level 18
Level 17

Practise making conditions


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
You can't enter unless you have a ticket.
Nie możesz wejść, chyba że masz bilet.
You can take the day off as long as you finish all of your work.
Możesz wziąć dzień wolny o ile skończysz swoją pracę.
I'm going to leave now unless you want me to stay.
Idę teraz odejść, jeśli nie chcesz, żebym został.
Unless you study harder, you're unlikely to succeed.
Jest mało prawdopodobne, że ci się uda, chyba że będziesz się pilnie uczyć.
Don't tell Annie what I said unless she asks you.
Nie mów Annie, co powiedziałem, chyba że cię zapyta.
I'm leaving unless the waiter comes soon.
Wychodzę, chyba że kelner szybko przyjdzie.
I don't know whether to buy the blue one or red one.
Nie wiem, czy kupić niebieską czy czerwoną.
She had to decide whether to accept the job.
Musiała podjąć decyzję, czy przyjąć tę pracę.
If you can't say something nice, don't say anything.
Jeśli nie możesz powiedzieć czegoś miłego, to nic nie mów.
Whether or not anyone joins me, I'm going to see that new French movie on Sunday.
Idę zobaczyć ten nowy francuski film w niedzielę, nie ważne, czy ktoś do mnie dołączy czy nie.
The game will be played, whether or not it rains.
Gra się odbędzie bez względu na to, czy będzie padać czy nie.
He should be fired, whether or not he is on time today.
Powinien być zwolniony, czy przyjdzie dziś na czas czy nie.
Assuming that I pass the final test, I will graduate next week.
Zakładając, że zdam egzamin końcowy, skończę studia w przyszłym tygodniu.
You can join me provided that you don't make any noise.
Możesz do mnie dołączyć pod warunkiem, że nie narobisz hałasu.