Level 15 Level 17
Level 16

Express conditions


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
If I don't drink coffee in the morning, I get in a bad mood.
Jeśli nie wypiję rano kawy, mam zły humor.
If it's sunny again tomorrow, Joan will go to the beach.
Jeśli jutro będzie słonecznie, Joan pójdzie jutro na plażę
If Tom doesn't hurry up, he will miss his plane!
Jeśli Tom się nie pospieszy, spóźni się na samolot.
If my boss asks me to work late tonight, I will say no.
odmówię, jeśli szef mnie poprosi, żebym dziś wieczorem pracował.
If you touch the stove, it will burn you!
Jeśli dotkniesz pieca, poparzysz się.
We always go to the cinema on the weekend if we have enough time.
Zawsze chodzimy do kina w weekend, jeśli mamy na to czas.
If you heat water, it evaporates.
Jeśli podgrzejesz wodę, to wyparuje.
If something is made of glass, it breaks easily.
Jeśli coś jest zrobione ze szkła, to łatwo się tłucze.
If you freeze water, it turns to ice.
Jeśli zamrozisz wodę, to zmieni się w lód.